Österrikisk kardinal: präster i dialog om reformer

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Christoph Schönborn i Wien bemöter rop på reformer i den katolska kyrkan i Österrike. Kardinal Schönborn spelar inte ett chicken race (amerikansk bilduell, ö.a.) med präster som kräver reformer i kyrkans bruk, utan är intresserad av att få prästerna att arbeta tillsammans med honom för att gjuta nytt liv i Wiens församlingar, säger Micheal Prüller, talesman för ärkestiftet Wien. ”Situationen är inte lika dramatisk som österrikiska medier framställer den”, framhåller Michael Prüller. ”Det har inte skett någon diskussion om sanktioner, inga ultimatum, inte tal om straff”, sade talesmannen till Catholic News Service i en telefonintervju, den 6 september.

Ledarna för ”Initiativ från församlingspräster” lanserade ett ”uppdrag till olydnad” i slutet av juni, och uppmanade prästerna att ansluta sig till dem genom att be en offentlig bön för kyrklig reform vid varje mässa. Till reformkraven hör att man skall ge kommunionen till alla som närmar sig altaret i god tro, inklusive frånskilda katoliker som har gift om sig utan en ogiltigförklaring av det tidigare äktenskapet; att kvinnor skall få predika i mässan; samt stöd för prästvigning av kvinnor och gifta män.

Kardinal Schönborn sammanträffade den 10 augusti med fyra präster verksamma i Wiens domkyrka och som finns i ledningen för initiativet. Han planerar att träffa dem igen om några veckor, men inget datum har fastställts, uppger Prüller. ”Vi vill inte skicka spioner till alla församlingar för att se att alla regler hålls”, sade Schönborn, men han tillade att om en präst bryter mot kyrkans lag, kommer situationen att behandlas från fall till fall.

Enligt nyhetsrapporter har antalet medlemmar i initiativet ökat från omkring 300 präster till omkring 400 och opinionsundersökningar bland österrikiska katoliker visar överväldigande stöd för de förändringar som prästerna stöder. ”Omröstningen är i linje med undersökningar från tidigare år”, säger Prüller. ”Det är en påminnelse om att vi måste göra mer för att förklara” kyrkans lära om prästvigning, sakramenten, äktenskap och kyrkans struktur.

I ett skriftligt svar på prästernas ”Kallelse till olydnad” sade kardinal Schönborn i slutet av juni, att han var chockad av tanken på att uppmana präster att inte lyda kyrkans ordning, men han ville diskutera med medlemmar i initiativet olika sätt att möta behoven hos katoliker i Wien. Han sade också att om prästerna verkligen tror att de får en djup samvetskonflikt av att följa kyrkans lära, kan de behöva överväga om de vill fortsätta som katolska präster. Många människor läser kardinalens uttalande som ett ultimatum. Men ”det här är inget sådant”, säger Prüller. ”Det är en pågående debatt och det måste finnas en pågående diskussion om de underliggande frågorna.”

Samtidigt har ordföranden i den österrikiska konferensen för ledare inom manliga religiösa ordnar kallat till ett ”kyrkligt toppmöte” för att involvera alla österrikiska kyrkliga ledare – inte bara kardinal Schönborn – att diskutera olika sätt att reagera på prästernas initiativ och överväga eventuella reformer. Prüller sade att kardinal Schönborn endast träffade de präster som var ledare för initiativet i sitt eget stift och att en bredare diskussion skulle vara upp till biskopskonferensen att bestämma. Den sammanträder i oktober. Under flera år, sade han, har kardinalen och ärkestiftets ledning främjat en omorganisation och förnyelse av kyrkans liv i Wien.

Kardinalens avsikt med att möta medlemmar i initiativet ”är mer ett spel för att övertyga och vinna över dem, och inte ett chicken race”, säger Prüller. Kardinalen är övertygad om att hans plan för förnyelse och reformer, som syftar till att hjälpa varje katolik att upptäcka hans eller hennes uppdrag som medlem i kyrkan, kommer att lösa problemen på lång sikt”, säger talesmannen.

”Folk lämnar institutionella religioner – även hos de protestantiska kyrkorna som har gifta präster och kvinnor”, sade han. ”Vi måste ta itu med det – inte genom att fråga vad kyrkan kan göra för mig och kräva gudstjänster på gångavstånd från mitt hem.” Alltför många katoliker har varit nöjda med ”en mysig församling” där de kan delta i mässan, men de verkar inte inse att inga nya medlemmar är på väg in genom dörrarna, sade han.

I ärkestiftet Wien, sade han, fungerar många präster som kyrkoherde i tre eller fyra församlingar på samma gång. De arbetar med tre eller fyra kyrkoråd, tre eller fyra förberedelsegrupper för första kommunion, tre eller fyra finansråd ”och har ingen tid för pastoralt arbete.” ”Folk måste inse att alla är kallade att andligt hjälpa andra, att tjäna”, sade han. ”Det är inte så att vi är får och bara skall säga ’bä, bä’ utan vi måste vara herdar för varandra och nå ut” och föra människor in i kyrkans liv. ”Att ändra regler för prästerskapet kommer inte att ändra på detta”, sade han. ”Vi måste ta itu med de verkliga behoven hos människor i det 21:a århundradet”, vilket förmodligen kommer att innebära större församlingar där människor uppmuntras att bilda små grupper”. Sådana små grupper är ”mer levande och ger ömsesidigt stöd tillvarandra i tron, och kan därmed vara utåtriktade”.

National Catholic Reporter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Christoph Schönborn i Wien bemöter rop på reformer i den katolska kyrkan i Österrike. Kardinal Schönborn spelar inte ett chicken race (amerikansk bilduell, ö.a.) med präster som kräver reformer i kyrkans bruk, utan är intresserad av att få prästerna att arbeta tillsammans med honom för att gjuta nytt liv i Wiens församlingar, säger Micheal Prüller, talesman för ärkestiftet Wien. ”Situationen är inte lika dramatisk som österrikiska medier framställer den”, framhåller Michael Prüller. ”Det har inte skett någon diskussion om sanktioner, inga ultimatum, inte tal om straff”, sade talesmannen till Catholic News Service i en telefonintervju, den 6 september.

Ledarna för ”Initiativ från församlingspräster” lanserade ett ”uppdrag till olydnad” i slutet av juni, och uppmanade prästerna att ansluta sig till dem genom att be en offentlig bön för kyrklig reform vid varje mässa. Till reformkraven hör att man skall ge kommunionen till alla som närmar sig altaret i god tro, inklusive frånskilda katoliker som har gift om sig utan en ogiltigförklaring av det tidigare äktenskapet; att kvinnor skall få predika i mässan; samt stöd för prästvigning av kvinnor och gifta män.

Kardinal Schönborn sammanträffade den 10 augusti med fyra präster verksamma i Wiens domkyrka och som finns i ledningen för initiativet. Han planerar att träffa dem igen om några veckor, men inget datum har fastställts, uppger Prüller. ”Vi vill inte skicka spioner till alla församlingar för att se att alla regler hålls”, sade Schönborn, men han tillade att om en präst bryter mot kyrkans lag, kommer situationen att behandlas från fall till fall.

Enligt nyhetsrapporter har antalet medlemmar i initiativet ökat från omkring 300 präster till omkring 400 och opinionsundersökningar bland österrikiska katoliker visar överväldigande stöd för de förändringar som prästerna stöder. ”Omröstningen är i linje med undersökningar från tidigare år”, säger Prüller. ”Det är en påminnelse om att vi måste göra mer för att förklara” kyrkans lära om prästvigning, sakramenten, äktenskap och kyrkans struktur.

I ett skriftligt svar på prästernas ”Kallelse till olydnad” sade kardinal Schönborn i slutet av juni, att han var chockad av tanken på att uppmana präster att inte lyda kyrkans ordning, men han ville diskutera med medlemmar i initiativet olika sätt att möta behoven hos katoliker i Wien. Han sade också att om prästerna verkligen tror att de får en djup samvetskonflikt av att följa kyrkans lära, kan de behöva överväga om de vill fortsätta som katolska präster. Många människor läser kardinalens uttalande som ett ultimatum. Men ”det här är inget sådant”, säger Prüller. ”Det är en pågående debatt och det måste finnas en pågående diskussion om de underliggande frågorna.”

Samtidigt har ordföranden i den österrikiska konferensen för ledare inom manliga religiösa ordnar kallat till ett ”kyrkligt toppmöte” för att involvera alla österrikiska kyrkliga ledare – inte bara kardinal Schönborn – att diskutera olika sätt att reagera på prästernas initiativ och överväga eventuella reformer. Prüller sade att kardinal Schönborn endast träffade de präster som var ledare för initiativet i sitt eget stift och att en bredare diskussion skulle vara upp till biskopskonferensen att bestämma. Den sammanträder i oktober. Under flera år, sade han, har kardinalen och ärkestiftets ledning främjat en omorganisation och förnyelse av kyrkans liv i Wien.

Kardinalens avsikt med att möta medlemmar i initiativet ”är mer ett spel för att övertyga och vinna över dem, och inte ett chicken race”, säger Prüller. Kardinalen är övertygad om att hans plan för förnyelse och reformer, som syftar till att hjälpa varje katolik att upptäcka hans eller hennes uppdrag som medlem i kyrkan, kommer att lösa problemen på lång sikt”, säger talesmannen.

”Folk lämnar institutionella religioner – även hos de protestantiska kyrkorna som har gifta präster och kvinnor”, sade han. ”Vi måste ta itu med det – inte genom att fråga vad kyrkan kan göra för mig och kräva gudstjänster på gångavstånd från mitt hem.” Alltför många katoliker har varit nöjda med ”en mysig församling” där de kan delta i mässan, men de verkar inte inse att inga nya medlemmar är på väg in genom dörrarna, sade han.

I ärkestiftet Wien, sade han, fungerar många präster som kyrkoherde i tre eller fyra församlingar på samma gång. De arbetar med tre eller fyra kyrkoråd, tre eller fyra förberedelsegrupper för första kommunion, tre eller fyra finansråd ”och har ingen tid för pastoralt arbete.” ”Folk måste inse att alla är kallade att andligt hjälpa andra, att tjäna”, sade han. ”Det är inte så att vi är får och bara skall säga ’bä, bä’ utan vi måste vara herdar för varandra och nå ut” och föra människor in i kyrkans liv. ”Att ändra regler för prästerskapet kommer inte att ändra på detta”, sade han. ”Vi måste ta itu med de verkliga behoven hos människor i det 21:a århundradet”, vilket förmodligen kommer att innebära större församlingar där människor uppmuntras att bilda små grupper”. Sådana små grupper är ”mer levande och ger ömsesidigt stöd tillvarandra i tron, och kan därmed vara utåtriktade”.

National Catholic Reporter