Vad kommer påven att säga om Luther?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Framstående företrädare för den katolska och de evangeliska kyrkorna i Tyskland har inför påvens besök i Tyskland (den 22–25 september) förhoppningar om en skjuts framåt för ekumeniken. ”Påven är medveten om att man är uppmärksam på vad han kommer att säga om Martin Luther”, sade ordföranden i tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch på måndagen, den 12 september, i en intervju i Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) inför det ekumeniska toppmötet i Erfurt den 23 september.

Zollitsch varnade dock för alltför höga förväntningar på mötet mellan påven och företrädarna för den evangeliska kyrkan. ”Vi får inte förvänta oss några under”, tillade han. Men han kunde ana att påven ”genom mötets karaktär sätter värde på ett ytterligare tydligt tecken och så kommer något i rörelse. Så kan påven ge oss modet, både andligt och teologiskt, att göra ytterligare framsteg på ekumenikens väg.”

De planerade protesterna mot påvebesöket betraktar ärkebiskop Zollitsch som sansade. Han respekterar påvekritikerna, säger han, men beklagar samtidigt att tolerans saknas. ”Varför kan inte kritikerna helt enkelt säga: katolikerna skall hälsa sitt överhuvud välkommen och det respekterar vi. Här saknar jag också tolerans och förståelse för ett öppet samhälle.”

Också rådsordföranden i evangeliska kyrkan i Tyskland, Nikolaus Schneider, är spänd på vad påven kommer att säga om Luther och förväntar sig en ekumenisk signal från Benedictus XVI. Schneider själv ser i alla fall inte Luther som en ”stor splittrare”, inte heller som ett sprängstoff, som finns mellan kyrkorna, förklarade han i intervjun i Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Schneider tillkännagav att han kommer att tala med Benedictus XVI om problemen kring katolsk-evangeliska blandäktenskap. Dessa äkta par kan enligt katolsk lära inte tillsammans ta emot nattvarden.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Framstående företrädare för den katolska och de evangeliska kyrkorna i Tyskland har inför påvens besök i Tyskland (den 22–25 september) förhoppningar om en skjuts framåt för ekumeniken. ”Påven är medveten om att man är uppmärksam på vad han kommer att säga om Martin Luther”, sade ordföranden i tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch på måndagen, den 12 september, i en intervju i Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) inför det ekumeniska toppmötet i Erfurt den 23 september.

Zollitsch varnade dock för alltför höga förväntningar på mötet mellan påven och företrädarna för den evangeliska kyrkan. ”Vi får inte förvänta oss några under”, tillade han. Men han kunde ana att påven ”genom mötets karaktär sätter värde på ett ytterligare tydligt tecken och så kommer något i rörelse. Så kan påven ge oss modet, både andligt och teologiskt, att göra ytterligare framsteg på ekumenikens väg.”

De planerade protesterna mot påvebesöket betraktar ärkebiskop Zollitsch som sansade. Han respekterar påvekritikerna, säger han, men beklagar samtidigt att tolerans saknas. ”Varför kan inte kritikerna helt enkelt säga: katolikerna skall hälsa sitt överhuvud välkommen och det respekterar vi. Här saknar jag också tolerans och förståelse för ett öppet samhälle.”

Också rådsordföranden i evangeliska kyrkan i Tyskland, Nikolaus Schneider, är spänd på vad påven kommer att säga om Luther och förväntar sig en ekumenisk signal från Benedictus XVI. Schneider själv ser i alla fall inte Luther som en ”stor splittrare”, inte heller som ett sprängstoff, som finns mellan kyrkorna, förklarade han i intervjun i Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Schneider tillkännagav att han kommer att tala med Benedictus XVI om problemen kring katolsk-evangeliska blandäktenskap. Dessa äkta par kan enligt katolsk lära inte tillsammans ta emot nattvarden.

Kathpress