Intensiva ansträngningar för flyktingförläggningar inom ärkestiftet Wien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inom ärkestiftet Wien hoppas man snart ha uppnått det mål om att ta emot 1 000 flyktingar inom kyrkliga inrättningar, som kardinal Schönborn uttalade under tisdagen. ”Vi är mycket optimistiska om att lyckas uppnå detta mål, eftersom det varje dag kommer erbjudanden från församlingar, kloster och andra kyrkliga inrättningar”, meddelade ärkestiftets talesperson, Michael Prüller under onsdagen i ett uttalande.

Prüller sade: ”Vi behöver inte börja från noll, därför att många församlingar och ordensgemenskaper har antingen redan har ordnat logi för flyktingar eller börjat förbereda för detta.” Alla församlingar kan inte erbjuda inkvartering, men varje församling bör engagera sig på något sätt för flyktingarna. Vad församlingarna kan bidra med för att integrera främlingar och också sedan decennier har lyckats med är väldigt mycket och innebär betydligt mer än att bara erbjuda någonstans att bo, menar Prüller.

”Vi höll just på med att undersöka exakt hur många flyktingar som redan fått bostad inom kyrkliga nätverk, för att därigenom också få veta hur ärkestiftet ska dimensionera sina hjälpinsatser och om det är nödvändigt med mer övertalningsarbete”, sade ärkestiftets talesperson och han fortsatte: ”Vi ser hur beredvilligheten att hjälpa ständigt växer.” Redan nu är kyrkan den som ordnar flest bostäder för flyktingar i Österrike.

Även kardinal Schönborn kommer att ta emot flyktingar i sin omedelbara närhet, så snart den sanitära och rättsliga prövningen av det planerade utrymmet är avslutad, sade Prüller. ”Följaktligen kommer det snart att finnas en flyktingförläggning på Stefansplatsen.”

När det gäller de 1 000 flyktingarna handlar det enligt ärkestiftet Wien om både asylsökande och sådana som redan fått flyktingstatus.

Kathpress 2015-09-02

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inom ärkestiftet Wien hoppas man snart ha uppnått det mål om att ta emot 1 000 flyktingar inom kyrkliga inrättningar, som kardinal Schönborn uttalade under tisdagen. ”Vi är mycket optimistiska om att lyckas uppnå detta mål, eftersom det varje dag kommer erbjudanden från församlingar, kloster och andra kyrkliga inrättningar”, meddelade ärkestiftets talesperson, Michael Prüller under onsdagen i ett uttalande.

Prüller sade: ”Vi behöver inte börja från noll, därför att många församlingar och ordensgemenskaper har antingen redan har ordnat logi för flyktingar eller börjat förbereda för detta.” Alla församlingar kan inte erbjuda inkvartering, men varje församling bör engagera sig på något sätt för flyktingarna. Vad församlingarna kan bidra med för att integrera främlingar och också sedan decennier har lyckats med är väldigt mycket och innebär betydligt mer än att bara erbjuda någonstans att bo, menar Prüller.

”Vi höll just på med att undersöka exakt hur många flyktingar som redan fått bostad inom kyrkliga nätverk, för att därigenom också få veta hur ärkestiftet ska dimensionera sina hjälpinsatser och om det är nödvändigt med mer övertalningsarbete”, sade ärkestiftets talesperson och han fortsatte: ”Vi ser hur beredvilligheten att hjälpa ständigt växer.” Redan nu är kyrkan den som ordnar flest bostäder för flyktingar i Österrike.

Även kardinal Schönborn kommer att ta emot flyktingar i sin omedelbara närhet, så snart den sanitära och rättsliga prövningen av det planerade utrymmet är avslutad, sade Prüller. ”Följaktligen kommer det snart att finnas en flyktingförläggning på Stefansplatsen.”

När det gäller de 1 000 flyktingarna handlar det enligt ärkestiftet Wien om både asylsökande och sådana som redan fått flyktingstatus.

Kathpress 2015-09-02