flyktingmottagande

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Samtidigt som stridigheterna i Syrien tycks bli än värre, stryper USA sitt flyktingmottagande. Detta har fått katolska organisationer som arbetar med flyktingmottagande att protestera. Över 10 miljoner syrier är idag...
Inom ärkestiftet Wien hoppas man snart ha uppnått det mål om att ta emot 1 000 flyktingar inom kyrkliga inrättningar, som kardinal Schönborn uttalade under tisdagen. ”Vi är mycket optimistiska om...
Församlingarna i ärkestiftet München-Freising har iordningställt cirka 500 logiplatser för flyktingar. Förutom de cirka 25 kyrkliga byggnaderna som används kommer även ytterligare våningar, hus och lämpliga fastigheter att prövas, meddelade...