Tagged 'flyktingmottagande'

Katolsk kritik mot minskat mottagande av syrier i USA

Samtidigt som stridigheterna i Syrien tycks bli än värre, stryper USA sitt flyktingmottagande. Detta har fått katolska organisationer som arbetar med flyktingmottagande att protestera. Över 10 miljoner syrier är idag på flykt inom Syrien eller i grannländerna; Jordanien och Libanon…

Församlingar i ärkestiftet München tar emot 500 flyktingar

Församlingarna i ärkestiftet München-Freising har iordningställt cirka 500 logiplatser för flyktingar. Förutom de cirka 25 kyrkliga byggnaderna som används kommer även ytterligare våningar, hus och lämpliga fastigheter att prövas, meddelade ärkestiftet under måndagen. Generalvikarien Peter Beer tackar i ett brev…