Ortodoxa biskopar uppmanar till hjälpberedskap

Österrikes ortodoxa biskopar uppmanar till en flyktingpolitik som bygger på både mänskliga och rättsstatliga principer. Österrike har hittills visat barmhärtighet och hjälpberedskap gentemot flyktingarna, heter det i ett uttalande från den ortodoxa biskopskonferensen, som offentliggjordes under måndagen i samband med biskoparnas vårmöte. Biskoparna sätter sitt hopp till att denna österrikiska hjälpberedskap ska bestå framöver. Samtidigt behövs det en solidarisk lösning av flyktingkrisen på europeisk nivå, så att Grekland och Italien inte måste dra det tyngsta lasset.

Biskoparna för de sju ortodoxa kyrkor som finns i Österrike har sammanträtt under ledning av metropolit Arsenios (Kardamkis) i Wien. Det gäller att till varje pris förhindra en uppdelning av Europa, slår uttalandet fast och man varnar: ”Gränser uppstår på nytt i människors hjärtan.” Politiker, civilsamhälle och kyrkor uppmanas att stärka social harmoni och sammanhållning gentemot avgränsande och utestängande strategier.

De ortodoxa biskoparna uppmärksammar samtidigt att kristna flyktning mobbas i av muslimer inom mottagningscentra i Österrike. Biskoparna förklarar sin solidaritet med dessa kristna, och man kritiserar vidare ”den omänskliga flyktingsmugglingen” och hänvisar till det i Mellanöstern framför allt är kristna som utsätts för förföljelse. Den tusenåriga kristendomen där hotar att utrotas helt.

Slutligen pekar biskoparna på den syriske metropoliten Boulos Yazigi och Mar Gregorios Youhanna Ibrahim, som kidnappades i april 2013, och vars öden fortfarande är okända. Biskoparna uppmanar det internationella samfundet att kraftfullt engagera sig för att lösa fallet och för att de ska kunna släppas fria.

Andra ämnen som biskopsmötet diskuterade var bland annat det panortodoxa konciliet på Kreta i juni, religionsundervisningen i Österrike och ekumeniska frågor.

I biskopskonferensen, som funnits sedan oktober 2010, ingår företrädare för alla de ortodoxa kyrkorna i Österrike, för närvarande den grekisk-ortodoxa kyrkan (inom det ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel), patriarkatet av Antiochia, den rysk-ortodoxa kyrkan, den serbisk-ortodoxa kyrkan, den rumänsk-ortodoxa kyrkan, den bulgarisk-ortodoxa kyrkan och den georgisk-ortodoxa kyrkan.

I Österrike bor det enligt kyrkornas egna uppgifter mellan 400 000 och 450 000 ortodoxa kristna.

Kathpress 2016-03-21