Själavård vid självmordstankar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Det finns många skäl till att älska livet – vilket är ditt?” Med denna fråga har österrikisk telefonsjälavård vänt sig till facebook-användare. Under sommarmånaderna kom ett stort antal svar in, som nu kommer att presenteras i samband med ”Dagen för självmordsprevention i världen”, den 10 september. Dessutom kommer resultatet av arbetet med själavård via telefon, under mottot ”Älska livet”, att kungöras i flera städer samtidigt i Österrike.

Med denna aktion vill man ”nå ökad medkänsla för människor i krissituationer, göra uppmärksam på den hjälp som erbjuds och visa hur nödvändiga förebyggande åtgärder är”, heter det i ett meddelande från ärkestiftet Wien. Målet är också att kommunicera ”att ingen människa kan skyddas sig mot att hamna i en kris, men det är möjligt att under ’bättre’ tider bli medveten om de resurser som står till buds”, förklarar Viktor Omelko som är direktor för Caritas i Kärnten i Österrike.

Själavården via telefon konfronteras inte sällan med människor som umgås med akuta självmordstankar. Enligt rapporten ”Aktuella uppgifter och fakta om antalet självmord i Österrike 2010” tog 1 261 personer sitt liv förra året. Det innebär mer än dubbelt så många som antalet avlidna i trafikolyckor i Österrike år 2010. Generellt sätt är män mer utsatta och benägna till självmord än kvinnor.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Det finns många skäl till att älska livet – vilket är ditt?” Med denna fråga har österrikisk telefonsjälavård vänt sig till facebook-användare. Under sommarmånaderna kom ett stort antal svar in, som nu kommer att presenteras i samband med ”Dagen för självmordsprevention i världen”, den 10 september. Dessutom kommer resultatet av arbetet med själavård via telefon, under mottot ”Älska livet”, att kungöras i flera städer samtidigt i Österrike.

Med denna aktion vill man ”nå ökad medkänsla för människor i krissituationer, göra uppmärksam på den hjälp som erbjuds och visa hur nödvändiga förebyggande åtgärder är”, heter det i ett meddelande från ärkestiftet Wien. Målet är också att kommunicera ”att ingen människa kan skyddas sig mot att hamna i en kris, men det är möjligt att under ’bättre’ tider bli medveten om de resurser som står till buds”, förklarar Viktor Omelko som är direktor för Caritas i Kärnten i Österrike.

Själavården via telefon konfronteras inte sällan med människor som umgås med akuta självmordstankar. Enligt rapporten ”Aktuella uppgifter och fakta om antalet självmord i Österrike 2010” tog 1 261 personer sitt liv förra året. Det innebär mer än dubbelt så många som antalet avlidna i trafikolyckor i Österrike år 2010. Generellt sätt är män mer utsatta och benägna till självmord än kvinnor.

Kathpress