Själavård vid självmordstankar

”Det finns många skäl till att älska livet – vilket är ditt?” Med denna fråga har österrikisk telefonsjälavård vänt sig till facebook-användare. Under sommarmånaderna kom ett stort antal svar in, som nu kommer att presenteras i samband med ”Dagen för självmordsprevention i världen”, den 10 september. Dessutom kommer resultatet av arbetet med själavård via telefon, under mottot ”Älska livet”, att kungöras i flera städer samtidigt i Österrike.

Med denna aktion vill man ”nå ökad medkänsla för människor i krissituationer, göra uppmärksam på den hjälp som erbjuds och visa hur nödvändiga förebyggande åtgärder är”, heter det i ett meddelande från ärkestiftet Wien. Målet är också att kommunicera ”att ingen människa kan skyddas sig mot att hamna i en kris, men det är möjligt att under ’bättre’ tider bli medveten om de resurser som står till buds”, förklarar Viktor Omelko som är direktor för Caritas i Kärnten i Österrike.

Själavården via telefon konfronteras inte sällan med människor som umgås med akuta självmordstankar. Enligt rapporten ”Aktuella uppgifter och fakta om antalet självmord i Österrike 2010” tog 1 261 personer sitt liv förra året. Det innebär mer än dubbelt så många som antalet avlidna i trafikolyckor i Österrike år 2010. Generellt sätt är män mer utsatta och benägna till självmord än kvinnor.

Kathpress