Gemensamt ansvar för arbetstillfällen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har pekat ut sin föregångares encyklika Laborem Exercens som en ”milstolpe i kyrkans sociallära”. Han glädjer sig särskilt åt att den fortfarande röner uppmärksamhet. Encyklikan som kungjordes den 14 september 1981 granskar konsekvenserna i arbetslivet av den teknologiska omvandlingen och den tar avstånd från den ”hårda kapitalismen”. Denna läroskrift kan ses som en uppföljning av socialencyklikan Rerum Novarum från 1891.

Vid en arbetargarkongress, som den italienska arbetsgivarföreningen Acli höll nyligen, betonade Vatikanens statssekreterare Kardinal Tarcisio Bertone den stora betydelse arbetet har i mänskligt liv och han framhöll att sysselsättningen måste tryggas och inte vara helt beroende av finansmarknader och börser. ”Social rätt är en väsentlig del av demokratin och den måste man alltid ta hänsyn till”, sade Bertone.

”Ett människovärdigt näringsliv får inte ignorera verksamhetens sociala följder utan har ett ansvar för sina anställda, för familjer, samhället och omvärlden”, förklarade Bertone. På grund av den svåra internationella konjunkturen har osäkerheten kring jobben vuxit och det tynger många människor.

Bertone betonade att arbete och sysselsättning spelar en viktig roll i kyrkans sociallära. Också i tider av globalisering måste alltid människan stå i förgrunden i arbetslivet. ”Den genomgripande omvandlingen av arbetsmarknaden gäller inte bara dess objektiva aspekter såsom organisation, sysselsättningsgrad, löner och flexibilitet, utan också etiska värden”, framhåller Bertone.

Kathpress 2011-09-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har pekat ut sin föregångares encyklika Laborem Exercens som en ”milstolpe i kyrkans sociallära”. Han glädjer sig särskilt åt att den fortfarande röner uppmärksamhet. Encyklikan som kungjordes den 14 september 1981 granskar konsekvenserna i arbetslivet av den teknologiska omvandlingen och den tar avstånd från den ”hårda kapitalismen”. Denna läroskrift kan ses som en uppföljning av socialencyklikan Rerum Novarum från 1891.

Vid en arbetargarkongress, som den italienska arbetsgivarföreningen Acli höll nyligen, betonade Vatikanens statssekreterare Kardinal Tarcisio Bertone den stora betydelse arbetet har i mänskligt liv och han framhöll att sysselsättningen måste tryggas och inte vara helt beroende av finansmarknader och börser. ”Social rätt är en väsentlig del av demokratin och den måste man alltid ta hänsyn till”, sade Bertone.

”Ett människovärdigt näringsliv får inte ignorera verksamhetens sociala följder utan har ett ansvar för sina anställda, för familjer, samhället och omvärlden”, förklarade Bertone. På grund av den svåra internationella konjunkturen har osäkerheten kring jobben vuxit och det tynger många människor.

Bertone betonade att arbete och sysselsättning spelar en viktig roll i kyrkans sociallära. Också i tider av globalisering måste alltid människan stå i förgrunden i arbetslivet. ”Den genomgripande omvandlingen av arbetsmarknaden gäller inte bara dess objektiva aspekter såsom organisation, sysselsättningsgrad, löner och flexibilitet, utan också etiska värden”, framhåller Bertone.

Kathpress 2011-09-04