Tagged 'sociallära'

Svensk kärlek och kristen

av ERIK ÅKERLUND –Om svensk statsindividualism, frihet och samhällets ansvar. Onsdagen den 5 november hölls ett symposium på Ersta-Sköndal högskola under rubriken ”Mångfald och den moderna staten”. Bakgrunden till symposiet var ett annat symposium, om frikyrklighet och modernitet, som hade…

Varning för rent ekonomisk syn på arbete

Ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, kardinal Peter Turkson, och vice fraktionsledare i EVP (Europeiska folkpartiet), Othmar Karas, betonade i Bryssel den 22 september att den katolska socialläran fortsatt behåller sin aktualitet. Den är en…

Gemensamt ansvar för arbetstillfällen

Påven Benedictus XVI har pekat ut sin föregångares encyklika Laborem Exercens som en ”milstolpe i kyrkans sociallära”. Han glädjer sig särskilt åt att den fortfarande röner uppmärksamhet. Encyklikan som kungjordes den 14 september 1981 granskar konsekvenserna i arbetslivet av den…