sociallära

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ERIK ÅKERLUND –Om svensk statsindividualism, frihet och samhällets ansvar. Onsdagen den 5 november hölls ett symposium på Ersta-Sköndal högskola under rubriken ”Mångfald och den moderna staten”. Bakgrunden till symposiet...
av ULF JONSSON Redan under sin tid som ärkebiskop i Buenos Aires var Jorge Mario Bergoglio känd för sitt sociala engagemang. En enkel personlig livsstil och ett tydligt engagemang för...
Ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, kardinal Peter Turkson, och vice fraktionsledare i EVP (Europeiska folkpartiet), Othmar Karas, betonade i Bryssel den 22 september att...
Påven Benedictus XVI har pekat ut sin föregångares encyklika Laborem Exercens som en ”milstolpe i kyrkans sociallära”. Han glädjer sig särskilt åt att den fortfarande röner uppmärksamhet. Encyklikan som kungjordes...