Rerum Novarum

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ANDREAS CARLGREN Det mullrar i debatten om det svenska skogsbruket. Regeringens skogsutredning har kommit med omfattande förslag. Nu mobiliserar olika grupper kring ett par huvudlinjer: Å ena sidan naturvårdens kritik av...
Om Frankrike vinner finalen i fotbolls-VM kommer kyrkklockorna att ringa i några katolska stift i landet. Idén kommer enligt tidningen La Croix från prästen Pierre Amar som är verksam i stiftet...
Den påvliga stiftelsen Centesimus Annus kommer under en konferens i Rom att ta sig an ”De globala utmaningarna för den katolska socialläran under det 21:a århundradet”. Den ortodoxe ekumeniske patriarken...
Påven Franciskus har med tanke på den växande fattigdomen och arbetslöshet i världen manat till en reform av det globala ekonomiska systemet. Solidaritet kan i den nuvarande krisen inte endast...
Påven Benedictus XVI har pekat ut sin föregångares encyklika Laborem Exercens som en ”milstolpe i kyrkans sociallära”. Han glädjer sig särskilt åt att den fortfarande röner uppmärksamhet. Encyklikan som kungjordes...