Påven kräver reform av det globala ekonomiska systemet

Påven Franciskus har med tanke på den växande fattigdomen och arbetslöshet i världen manat till en reform av det globala ekonomiska systemet. Solidaritet kan i den nuvarande krisen inte endast inskränka sig till understöd till de behövande, sade påven på lördagen vid en audiens i Vatikanen för experter på den katolska socialläran. Det gemensamma sociala systemet måste underställas en prövning och harmoniseras med alla människors grundläggande rättigheter, krävde han. Man ska inte längre mer lättvindigt påstå att det bara är på den södra halvan av jordklotet som ”något inte fungerar”.

Även i västvärlden breder fattigdomen och arbetslösheten ut sig, menar påven. Ordet ”solidaritet”, som i dag har en dålig klang i näringslivskretsar, måste åter göras till en samhällsmedborgerlig dygd, menar Franciskus. Samtidigt bekräftade han att den ekonomiska krisen i grunden är ett etiskt problem. Människorna sätter makt, profit och pengar framför den mänskliga personen. Tvärtom gäller det att åter ställa människan i centrum.

Anledningen till påvens uttalanden var en audiens för representanter för stiftelsen Centesimus Annus – Pro Pontifice. Denna verkar för främjandet och fördjupandet av den katolska socialläran. Centisimus annus (det hundrade året) är titeln på ett påvligt lärodokument om sociala frågor från 1991 av Johannes Paulus II. Det gavs ut 100 år efter encyklikan Rerum novarum av Leo XIII, i vilken en påve för första gången utförligt behandlade den sociala frågan.

Kathpress 2013-05-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har med tanke på den växande fattigdomen och arbetslöshet i världen manat till en reform av det globala ekonomiska systemet. Solidaritet kan i den nuvarande krisen inte endast inskränka sig till understöd till de behövande, sade påven på lördagen vid en audiens i Vatikanen för experter på den katolska socialläran. Det gemensamma sociala systemet måste underställas en prövning och harmoniseras med alla människors grundläggande rättigheter, krävde han. Man ska inte längre mer lättvindigt påstå att det bara är på den södra halvan av jordklotet som ”något inte fungerar”.

Även i västvärlden breder fattigdomen och arbetslösheten ut sig, menar påven. Ordet ”solidaritet”, som i dag har en dålig klang i näringslivskretsar, måste åter göras till en samhällsmedborgerlig dygd, menar Franciskus. Samtidigt bekräftade han att den ekonomiska krisen i grunden är ett etiskt problem. Människorna sätter makt, profit och pengar framför den mänskliga personen. Tvärtom gäller det att åter ställa människan i centrum.

Anledningen till påvens uttalanden var en audiens för representanter för stiftelsen Centesimus Annus – Pro Pontifice. Denna verkar för främjandet och fördjupandet av den katolska socialläran. Centisimus annus (det hundrade året) är titeln på ett påvligt lärodokument om sociala frågor från 1991 av Johannes Paulus II. Det gavs ut 100 år efter encyklikan Rerum novarum av Leo XIII, i vilken en påve för första gången utförligt behandlade den sociala frågan.

Kathpress 2013-05-25