Änka skänker Jorge Luis Borges samlade verk till påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ytterligare litteratur fyller de påvliga bokhyllorna. Nyligen skänkte den tyska förbundskansler Angela Merkel en Hölderlin-utgåva till påven Franciskus. I lördags fick han dessutom ta emot den argentinske författaren Jorge Luis Borges (1899-1986) samlade verk, från dennes änka María Kodama. Under en audiens i lördags överlämnade ordföranden för Påvliga kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi, på uppdrag av María Kodama, böckerna till påven Franciskus. Det meddelade Vatikanens tidning Osservatore Romano i lördags.

Jorge Luis Borges är en av de mest kända representanterna för samtidens spanskspråkiga litteratur. Metafysiska spekulationer och fantasifulla element inom genren magisk realism är utmärkande för hans berättarstil. Till hans mest kända verk hör berättelser som utgavs 1935 med titeln ”Skändlighetens universella historia” (Historia universal de la infamia).

I mitten av 1960-talet bjöd den nuvarande påven in Borges, som då var var professor i litteratur och psykologi, till skolan Imaculata i staden Santa Fe, för att ge en kurs om sydamerikansk litteratur.

Kathpress 2013-05-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ytterligare litteratur fyller de påvliga bokhyllorna. Nyligen skänkte den tyska förbundskansler Angela Merkel en Hölderlin-utgåva till påven Franciskus. I lördags fick han dessutom ta emot den argentinske författaren Jorge Luis Borges (1899-1986) samlade verk, från dennes änka María Kodama. Under en audiens i lördags överlämnade ordföranden för Påvliga kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi, på uppdrag av María Kodama, böckerna till påven Franciskus. Det meddelade Vatikanens tidning Osservatore Romano i lördags.

Jorge Luis Borges är en av de mest kända representanterna för samtidens spanskspråkiga litteratur. Metafysiska spekulationer och fantasifulla element inom genren magisk realism är utmärkande för hans berättarstil. Till hans mest kända verk hör berättelser som utgavs 1935 med titeln ”Skändlighetens universella historia” (Historia universal de la infamia).

I mitten av 1960-talet bjöd den nuvarande påven in Borges, som då var var professor i litteratur och psykologi, till skolan Imaculata i staden Santa Fe, för att ge en kurs om sydamerikansk litteratur.

Kathpress 2013-05-26