Utbildning av lekfolk viktigt i Indien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kristendomens rötter i Indien går tillbaka ända till apostlarna på Jesu tid. Enligt traditionen var aposteln Sankt Tomas den förste som tog evangeliet till Indiens kust. Med ungdomlig och livfull karaktär deltar kyrkan av i dag i det indiska samhällslivet. Faktum är att kyrkan, sett utifrån sitt relativt lilla medlemsantal, bidrar till det indiska samhället i oproportionerligt stor utsträckning. Den katolska kyrkan utgör endast två procent av Indiens befolkning, men ansvarar ändå för mer än en femtedel av den hälsovård som tillhandahålls i landet. Kyrkan har också tagit initiativ till att främja den regionala utvecklingen i Indien: 60 procent av de katolska skolorna är belägna på landsorten.

I lördags, den 3 september, mötte sex biskopar från centrala och sydvästra Indien påven Benedictus XVI, efter att först ha hållit möten sedan torsdagen den 1 september. En av biskoparna var Thomas Dabre från stiftet Poona, 150 km sydväst om Mumbai. Han rapporterade till påven att biskoparna framför allt fokuserar på kontinuerlig utbildning av lekfolket, präster och diakoner, i syfte att göra kyrkan till ett effektivt vittnesbörd för evangeliet. ”Den Helige fadern var mycket nöjd med oss”, sade han efter audiensen. ”Vi betonar utbildningen av lekfolket, kontinuerlig utbildning av prästerskapet, inter-religiös dialog, ekumenik och harmoniska relationer mellan folk från olika religioner och kulturer.

Biskop Dabre sade också att påven hade uppmanat biskoparna att fortsätta med deras arbete med utbildning och trosundervisning samt andlig förkovran hos prästerskapet. ”På det viset kan vi vara i oupphörlig gemenskap med Jesus Kristus och förmedla Kristi kärlek till människor med olika religiös tillhörighet i Indien.”

Vatikanradion 2011-09-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kristendomens rötter i Indien går tillbaka ända till apostlarna på Jesu tid. Enligt traditionen var aposteln Sankt Tomas den förste som tog evangeliet till Indiens kust. Med ungdomlig och livfull karaktär deltar kyrkan av i dag i det indiska samhällslivet. Faktum är att kyrkan, sett utifrån sitt relativt lilla medlemsantal, bidrar till det indiska samhället i oproportionerligt stor utsträckning. Den katolska kyrkan utgör endast två procent av Indiens befolkning, men ansvarar ändå för mer än en femtedel av den hälsovård som tillhandahålls i landet. Kyrkan har också tagit initiativ till att främja den regionala utvecklingen i Indien: 60 procent av de katolska skolorna är belägna på landsorten.

I lördags, den 3 september, mötte sex biskopar från centrala och sydvästra Indien påven Benedictus XVI, efter att först ha hållit möten sedan torsdagen den 1 september. En av biskoparna var Thomas Dabre från stiftet Poona, 150 km sydväst om Mumbai. Han rapporterade till påven att biskoparna framför allt fokuserar på kontinuerlig utbildning av lekfolket, präster och diakoner, i syfte att göra kyrkan till ett effektivt vittnesbörd för evangeliet. ”Den Helige fadern var mycket nöjd med oss”, sade han efter audiensen. ”Vi betonar utbildningen av lekfolket, kontinuerlig utbildning av prästerskapet, inter-religiös dialog, ekumenik och harmoniska relationer mellan folk från olika religioner och kulturer.

Biskop Dabre sade också att påven hade uppmanat biskoparna att fortsätta med deras arbete med utbildning och trosundervisning samt andlig förkovran hos prästerskapet. ”På det viset kan vi vara i oupphörlig gemenskap med Jesus Kristus och förmedla Kristi kärlek till människor med olika religiös tillhörighet i Indien.”

Vatikanradion 2011-09-03