Tagged 'lekfolk'

Den synodala vägen

av KJELL BLÜCKERT   Påven Franciskus påpekade vid 50-årsjubileet av biskopssynodens införande efter Andra Vatikankonciliet att det är ”synodalitetens väg som Gud förväntar sig av kyrkan i det tredje årtusendet”. Ja, när ett dokument enhälligt antagits av en biskopssynod och…

Synod i sikte

av ULF JONSSON –Kontroverser och möjligheter i den synodala processen kring frågorna om familj och äktenskap. Påven Franciskus fortsätter oförtrutet arbetet med sina kyrkliga reformplaner. Inte minst gäller det frågan om att utarbeta en ny organisationsstruktur för Vatikanen, för att…

Ordensfolk bör samverka med lekfolk i Italien

De katolska ordnarna i Italien måste samtala mer med både katolska rörelser, gemenskaper och engagerat lekfolk, hävdar pater Alberto Lorenzelli, ordförande för den nationella konferensen av ordnarnas överordnade. Därigenom skulle man kunna förhindra ordnarnas kontakt med verkligheten går förlorad, sade…

Utbildning av lekfolk viktigt i Indien

Kristendomens rötter i Indien går tillbaka ända till apostlarna på Jesu tid. Enligt traditionen var aposteln Sankt Tomas den förste som tog evangeliet till Indiens kust. Med ungdomlig och livfull karaktär deltar kyrkan av i dag i det indiska samhällslivet….