Påven har utsett två kvinnor till höga poster inom Vatikanen

Påven Franciskus har utnämnt två kvinnor till viktiga poster inom Vatikanens myndigheter för lekfolket respektive liv och familj. Enligt vad Vatikanen meddelade under tisdagen kommer bioetikern Gabriella Gambino (49 år) [t.h. på fotot] att bli andresekreterare för området ”livet”, medan juristen Linda Ghisoni (52 år) [t.v. på fotot] blir andresekreterare för avdelningen för lekfolket. Ghisoni studerade i början av 1990-talet teologi och filosofi i Tübingen.

Gabriella Gambino [bilden t.h.] har varit rådgivare åt Italiens nationella råd för bioetik och undervisar för närvarande inom ämnesområdet vid det romerska universitetet Tor Vergata. Ghisoni, som promoverats inom kyrkorätt vid det påvliga Gregoriana-universitetet, är just nu domare i kyrkorätt för stiftet Rom och docent i kanonisk rätt vid Gregoriana.

Andresekreterare är nummer tre i rangordningen inom Vatikanens myndigheter, efter ledaren (prefekten) och sekreteraren ingår i ledningsgruppen för ett dikasterium. I juli utsåg Franciskus italienskan Flamina Giovanelli (69 år) till andresekreterare för myndigheten som ansvarar för migration, mänskliga rättigheter, miljö och fattigdomsbekämpning. Hittills har endast några få kvinnor i Vatikanen nått en sådan ställning, exempelvis inom Kongregationen för ordenslivet, där en ordenssyster innehar rangen av andresekreterare.

Kathpress 2017-11-07