Påven Franciskus på Benedictus linje om ”många” istället för ”alla”

Påven Franciskus tycks ha gett sig in i en av de hetaste interna debatterna i den katolska kyrkan om liturgiska översättningar, och ställt sig bakom den linje som hans företrädare Benedictus XVI hade, gällande formuleringen i den eukaristiska bönen [nattvardsbönen i mässan – övers. anm.] om att Kristus utgöt sitt blod ”för de många” snarare än ”för alla”.

I en mässa för kardinaler som har avlidit under det gångna året häromdagen sade påven i sin predikan: ”De ’många’ som kommer att uppstå till det eviga livet ska förstås som de ’många’ för vilka Kristus blod blev utgjutet.” Enligt nyhetstjänsten Crux ska Vatikanen ha använt citationstecken runt ”många” när texten till påvens predikan distribuerades. Franciskus tillade sedan i predikan att ”för de många” bättre uttrycker tanken att människor har ett val att göra i livet – huruvida de vill vara för Gud eller mot honom. ”Uppståndelse från döden är inte i sig själv en återgång till livet”, sade påven vidare. ”En del kommer att uppstå till evigt liv, andra till evig skam.”

Sedan den katolska mässans böner översattes till folkspråket har liturgiexperter debatterat hur man bäst ska översätta latinets pro multis i den eukaristiska bönen. Orden betyder ordagrant ”för de många” men i många översättningar sägs det i stället ”för alla”. År 2006 instruerade Heliga stolen att alla översättningar till folkspråk från det romerska missalet [mässboken – övers. anm.] skulle lyda ”för de många” eftersom det är den mest bokstavliga översättningen från det grekiska originalet av Matteusevangeliet 26:28. Dessa direktiv mötte motstånd från flera länder, mest tydligt i Tyskland, vilket fick Benedictus XVI att skriva ett personligt brev 2012 i vilket han förklarade varför biskoparna skulle följa den nya översättningsregeln. En ny tysk översättning gjordes då officiellt men togs aldrig i bruk.

När påven Franciskus tidigare i år publicerade sin apostoliska skrivelse Magnum principium om liturgiska översättningar, vilken ger de lokala biskopskonferenserna ett större inflytande över översättningarna antydde den tyske kardinalen Reinhard Marx att de tyska biskoparna definitivt skulle överge den nyare versionen. Denna hållning kan nu gå på tvären mot påvens uppfattning. År 2007 godkände den argentinska biskopskonferensen en ny översättning av mässans böner när dåvarande kardinal Jorge Bergoglio, nuvarande påven Franciskus, var dess ordförande. Denna översättning innehöll just formuleringen ”för de många” i stället för ”för alla”.

Catholic Herald, 2017-11-04

Kommentar: En möjlig tolkning av pro multis, som några teologer förespråkar, är ”för många”. Innebörden blir då att Kristi blod blir utgjutet för en imponerande stor skara, väldigt många, många.
Red. 2017-11-05