Focolare öppnar kontaktställen för övergreppsoffer

Focolare-rörelsen i Tyskland, Österrike, Schweiz och Lichtenstein har sedan en tid tillbaka kontaktställen för personer som utsatts för prästers övergrepp och maktmissbruk. Dessutom har man startat en hemsida med temat ”Prevention av och intervention mot sexualiserat våld samt mot andligt maktmissbruk inom Focolare-rörelsen”, meddelade den katolskt präglade religiösa lekfolksorganisationen under måndagen. Där finns kontaktuppgifter till fackfolk med olika expertis. De hör antingen till Focolare-rörelsen eller har andra ledande funktioner inom denna, och de arbetar oberoende och utan direktiv.

Erbjudandet om samtal och uppföljning har utvecklats under drygt ett år av ett team bestående av psykologer, konfliktrådgivare, teologer och socialpedagoger, heter det. Det nya erbjudandet kompletterar det arbete som utförs av kontaktpersoner för sexualiserat våld mot minderåriga och skyddsbehövande vuxna.

Maria Magerl, Focolare-delegat för Tyskland, Österrike och Schweiz säger: ”Vi vet att det även inom Focolare-rörelsen förekommer andliga gränsöverskridanden, och att människor som har haft kontakt med medlemmar i vår gemenskap har upplevt olika former av övergrepp och maktmissbruk från präster. Med detta erbjudande vill vi erbjuda en plats dit man vända sig, skapa ett utrymme där dessa erfarenheter får komma till uttryck och där någon lyssnar till upplevda lidandet.” Dessutom vill man öka sensibiliteten för detta ämne.

Den så kallade nya, andliga Focolare-gemenskapen grundades för 78 år sedan av den italienska folkskolläraren Chiara Lubich (1920–2008) från Trient. Namnet härrör från ett lokalt ord för elden i spisen, med anledning av värmen och tryggheten och familjen som samlas kring den. Den starkt ekumeniskt engagerade Focolare-rörelsen har i dag enligt egna uppgifter cirka 2 miljoner anhängare respektive 120 000 medlemmar över hela världen. I ledningen för Focolare-rörelsen står enligt dess stadgar alltid en kvinna. Sedan 2021 är det den palestinska Margaret Karram, från Haifa i Israel.

Kathpress 2021-06-07