Teologer: Påven bör inte låta kardinal Marx träda tillbaka

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus bör inte anta Münchenkardinalen Reinhard Marx avgångserbjudande, eftersom denne har ådagalagt stora förtjänster när det gäller förnyelse och revitalisering av katolska kyrkan. Denna ”offentliga bön” till påven från generalsekreteraren i kommissionen för migranter i den belgiska biskopskonferensen, dominikanpater Mark Butaye, har nu fått stöd från Wien och Prag.

De båda välrenommerade teologerna Paul Zulehner och Tomas Halik, som också understött underskriftaktionen ”ProPopeFrancis”, som fått 75 000 deltagare, delar uppfattningen att Marx inte får träda tillbaka, utan fortsätta sitt arbete för reformprocessen ”Den synodala vägen” i Tyskland.

I ett blogginlägg på måndagen låter Zulehner instämmande den belgiska ordensprästen få ordet direkt. Pater Butaye uttrycker respekt för kardinal Marx ansökan till Franciskus om avgång, i vilken den tidigare ordföranden i biskopskonferensen tar på sig medansvaret för den katolska kyrkans systematiska underlåtelser i hanteringen av missbruk. Det är ”en signal och ett upprop till kyrkan att vakna”.

Betaye uttryckte farhågor: skulle påven anta Marx ansökan om tillbakaträdande ”kommer alla hans motståndare och de som inte vill låta kyrkan reformera sig och de som är emot synodalprocessen att uppmuntras”. Tvärtom borde påven understödja Marx för hans insatser ”för den tyska och världsvida katolska kyrkan”, som kommer till synes i hans formulerade bön i skrivelsen till påven.

Zulehner lägger till i sin blogg: ”Tomas Halik och jag har enats om att helt och fullt understödja pater Butaye i hans önskemål.”

Kathpress 2021-06-07

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus bör inte anta Münchenkardinalen Reinhard Marx avgångserbjudande, eftersom denne har ådagalagt stora förtjänster när det gäller förnyelse och revitalisering av katolska kyrkan. Denna ”offentliga bön” till påven från generalsekreteraren i kommissionen för migranter i den belgiska biskopskonferensen, dominikanpater Mark Butaye, har nu fått stöd från Wien och Prag.

De båda välrenommerade teologerna Paul Zulehner och Tomas Halik, som också understött underskriftaktionen ”ProPopeFrancis”, som fått 75 000 deltagare, delar uppfattningen att Marx inte får träda tillbaka, utan fortsätta sitt arbete för reformprocessen ”Den synodala vägen” i Tyskland.

I ett blogginlägg på måndagen låter Zulehner instämmande den belgiska ordensprästen få ordet direkt. Pater Butaye uttrycker respekt för kardinal Marx ansökan till Franciskus om avgång, i vilken den tidigare ordföranden i biskopskonferensen tar på sig medansvaret för den katolska kyrkans systematiska underlåtelser i hanteringen av missbruk. Det är ”en signal och ett upprop till kyrkan att vakna”.

Betaye uttryckte farhågor: skulle påven anta Marx ansökan om tillbakaträdande ”kommer alla hans motståndare och de som inte vill låta kyrkan reformera sig och de som är emot synodalprocessen att uppmuntras”. Tvärtom borde påven understödja Marx för hans insatser ”för den tyska och världsvida katolska kyrkan”, som kommer till synes i hans formulerade bön i skrivelsen till påven.

Zulehner lägger till i sin blogg: ”Tomas Halik och jag har enats om att helt och fullt understödja pater Butaye i hans önskemål.”

Kathpress 2021-06-07

Detta är en nyhetstext.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)