Europeiska biskopar i Bryssel samråder om flyktingsituationen

I dagarna samråder de europeiska biskoparna i Bryssel om den dramatiska situationen vid EU:s yttre gräns samt hur kyrkorna skall förhålla sig till detta. EU:s biskopskommission, COMECE, påbörjade sitt möte i onsdags och det skall pågå fram till fredag; där skall bland annat behandlas en skrivelse, som utarbetats under de gångna veckorna och som skall överlämnas till den ansvarige i EU för utrikes ärenden, Federica Mogherini. Detta tillkännagavs av COMECE:s ställföreträdande generalsekreterare, Michael Kuhn.

Ett centralt tema är Europas fredsbefrämjande roll. Punkter på detta möte, som leds av ärkebiskopen i München, Reinhard Marx, är förutom samtalet med Mogherini om den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, även diskussioner med andra experter om det geopolitiska läget vid EU:s gränser. I sin funktion som COMECE:s koordinator för ärenden rörande flyktingar, migration och integration berättade biskop Zsifkovics om den internationella konferens om flyktingfrågor, som han bjudit in till i februari i Heilgenkreuz.

Enligt Kuhn skilde sig biskoparna åsikter åt i flyktingfrågan på samma sätt som de gör i de europeiska samhällena. Några var ”mycket försiktiga” inför det, som i Tyskland kallas ”välkomstkulturen”: ”Det finns biskopar, som – för att uttrycka sig försiktigt – tror att det finns en plan bakom, att det för närvarande kommer så många människor till oss från Afghanistan och Mellanöstern.”

Den aktuella COMECE konferensen har även uppmärksammats av politiker inom EU. Förutom Federica Mogherini kom även medlemmar av EU:s parlament samt representanter för europeiska länders utrikesförvaltningar. Det faktum att de sammanträffar med biskoparna ”visar att det finns en beredskap att lyssna på biskoparna och samtala med dem, för att kanske få hjälp med att komma vidare i det dagliga politiska arbetet”, sade Kuhn.

Vid sidan av det icke offentliga rådslaget finns på programmet även en del, som är offentligt tillgänglig: i samarbete med Konrad-Adenauer-stiftelsen kommer det på torsdag eftermiddag att hållas föredrag på temat ”Prevention och bekämpning av radikalisering”. Föredragshållare är Mohammad Ali Shomali (direktor för Islamic Centre of England), professor Tomas Halik (Karls universitetet i Prag) und Christiane Höhn (rådgivare åt EU:s koordinator för terrorismbekämpning).

Kathpress 2016-03-02