Europeiska biskopar planerar för skapelsetid

Den europeiska katolska biskopskonferensen (CCEE) och det ekumeniska samarbetsorganet Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) inbjuder i ett uttalande till gemensam bön för skapelsen under tiden från och med den 1 september till den 4 oktober.

I uttalandet står att ”genom felaktig användning av naturresurser, och genom förstörelse och föroreningar, fortsätter vi att åsamka Guds skapelse svåra sår”, och att den livsstil som är typiskt för det moderna samhället får konsekvenser för hela världen. Kyrkoledarna uppmanar alla att ”stoppa det kretslopp av självcentrering och isolering, och komma ihåg att vi alla tillhör samma mänsklighet”.

Därför, säger ordförandena för CCEE och KEK, inbjuds alla ”kristna och varje människa av god vilja till att ta ansvar för skapelsen, att klokt och konkret arbeta som goda förvaltare och att bekämpa orättvisor genom att skydda biologisk mångfald.”

1989 utropade den ekumeniske patriarken Dimitrios perioden från början av september och fram till Franciskusdagen till tid för bön för och omsorg om skapelsen. De gemenskaper som ingår i KEK tog till sig tanken om skapelsetid 2001, och påven Franciskus uppmanade den katolska gemenskapen att göra detsamma 2015. Redan 2003 uppmärksammade emellertid de katolska biskoparna i Filippinerna det ortodoxa och ekumeniska initiativet.

Red. 2019-08-07

Källor: Zenit här och Season of Creation här