Kardinalen i kongregationen för orientaliska kyrkor

Biskopen i Stockholms katolska stift, kardinal Anders Arborelius, blev nyligen utnämnd till medlem i kongregationen för de orientaliska kyrkorna, som ansvarar för Vatikanens kontakt med de orientaliska kyrkor som står i formell gemenskap med biskopen av Rom.

Sju av de dryga tjugotalet orientaliska riter som tillhör kongregationens ansvarsområde finns representerade i Sverige, de flesta med ursprung i Mellanöstern, men även Eritrea, Etiopien och Indien.

Under sommaren blev biskopen även utnämnd till medlem i kleruskongregationen, som har ett övergripande ansvar för präster och diakoner, och han är sedan 2017 medlem i det påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet. Därtill är han konsultor, alltså rådgivare, till det påvliga rådet för lekfolket.

Red. 2019-08-06

Mer information via länkarna här och här