Har man funnit ”Apostlarnas kyrka” i Betsaida, och var låg Betsaida?

Kyrkan omtalas av S:t Willibald som omkring år 725 besökte platsen och fick den utpekad för sig. Men var låg den, i al-Araj nere vid Galileiska sjöns norra ände eller på et-Tell vid Jordanfloden ett par kilometer norrut? Expertisen har varit oenig; för el-Araj talar den för ett fiskeläge naturliga lokaliseringen vid sjön, mot el-Araj att marken inte bara var fuktig utan rent av sumpig. Turister och pilgrimer brukar oftast hänvisas till platsen längre norrut, men vad har ett fiskeläge att göra där uppe? Nu tycks emellertid frågan om platsens lokalisering vara närmare en läsning.

Israeliska och amerikanska arkeologer har under fyra år grävt i el-Araj och funnit ett klosterkomplex med vad som kan vara den av Willibald besökta Apostlarnas kyrka, förmodligen uppförd på 500-talet, sedan platsen legat öde under omkring 200 år. Antagligen har minnet levat kvar att detta är den plats som hade sett några av Jesu närmaste lärjungar växa upp, Petrus, Andreas och Filippus.

Man har också kunnat visa, att under jorden finns lämningar av ett större romerskt samhälle dolda, förmodligen staden Julias, som Herodes Filippus lät uppföra ungefär vid Jesu tid. Man kan dra slutsatsen, att det Betsaida som omtalas i Nya testamentet var beläget vid el-Araj nere vid Galileiska sjöns strand och inte på et-Tell några kilometer längre norrut. Frågan är förvisso inte slutgiltigt avgjord, men oddsen för el-Araj har förbättrats markant.

Tord Fornberg 2019-08-05

Källa: Professor Steven Notley enligt The Tablet 31 juli 2019