Europeiska biskopskonferensen vädjar FN om religiösa minoriteters skydd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rådet för den europeiska biskopskonferensen (Council of European Bishops’ Conferences, CCEE) har i ett nyligen publicerat uttalande anslutit sig till Appeal of Conscience Foundation med en vädjan till FN att ”anta en resolution för skydd av religiösa minoriteter” (Resolution for the Protection of Religious Minorities).

Rådet för den europeiska biskopskonferensen är oroat över ”förföljelsen av kristna minoriteter och andra religiösa grupper” och förklarar att ”vi fördömer alla våldsamma handlingar och hot om våld, förstörelse, skada eller fara, riktat mot religiösa minoriteter, såväl som förstörelse av gudstjänstlokaler och religiösa texter av alla slag”.

”Vi fordrar av alla stater att de förhindrar våldsamma handlingar eller hot om sådana, och inbjuder relevanta överstatliga organisationer och frivilligorganisationer (NGO) att bidra till att dessa strävanden genom att utveckla lämpliga initiativ som främjar ömsesidig respekt och erkännande av religiösa minoriteter”, heter det vidare i dokumentet.

Catholic World News 2013-11-07

Uttalandet finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rådet för den europeiska biskopskonferensen (Council of European Bishops’ Conferences, CCEE) har i ett nyligen publicerat uttalande anslutit sig till Appeal of Conscience Foundation med en vädjan till FN att ”anta en resolution för skydd av religiösa minoriteter” (Resolution for the Protection of Religious Minorities).

Rådet för den europeiska biskopskonferensen är oroat över ”förföljelsen av kristna minoriteter och andra religiösa grupper” och förklarar att ”vi fördömer alla våldsamma handlingar och hot om våld, förstörelse, skada eller fara, riktat mot religiösa minoriteter, såväl som förstörelse av gudstjänstlokaler och religiösa texter av alla slag”.

”Vi fordrar av alla stater att de förhindrar våldsamma handlingar eller hot om sådana, och inbjuder relevanta överstatliga organisationer och frivilligorganisationer (NGO) att bidra till att dessa strävanden genom att utveckla lämpliga initiativ som främjar ömsesidig respekt och erkännande av religiösa minoriteter”, heter det vidare i dokumentet.

Catholic World News 2013-11-07

Uttalandet finns här

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)