Vatikanen vill veta hur katolikerna har det

Vatikanen tillbakavisar medieuppgifter om att man skulle planera att ställa frågor till alla katoliker om äktenskap och familj. Det frågeformulär med synodteman, som tillkännagavs förra veckan, riktar sig till biskoparna i världskyrkan, sade biskopssynodens generalsekretare, ärkebiskop Lorenzo Baldisseri [se foto], under tisdagen i Vatikanen. Biskoparna ska föra frågorna vidare till församlingarna och till de andliga rörelserna och därefter ”kanalisera” responsen. Samtidigt fastslog han: ”Vi vill inte ha några personliga utvärderingar från biskoparna, utan vi vill veta vad människorna tycker och hur de lever.”

Baldisseri uttalade sig med anledning av presentationen av ett förberedelsedokument för synoden, som påven Franciskus kallat till den 5 till 19 oktober 2014 med temat ”De pastorala utmaningarna för familjen inom ramen för evangelisationen”. Under 2015 ska en större ordinarie biskopssynod fördjupa temat och utveckla konkreta riktlinjer för det pastorala arbetet. Inom ramen för biskopsmötet ska också man också samtala om förhållningssättet till de omgifta frånskilda.

De 39 frågor, som ingår i det frågeformulär som Vatikanen skickat till samtliga biskopskonferensers ordförande, handlar det bland annat om bemötandet av samkönade par i de olika länderna och om vad de troende anser i sexualmoraliska frågor. Biskopssynodens generalsekretariat önskar få svaren i slutet av januari, för att kunna utvärdera resultaten under februari och sedan redan i förväg ge deltagarna i den extra ordinarie biskopssynoden ett centralt arbetsverktyg, sade Baldisseri.

I det förberedande dokument som nu publicerats bekräftar Vatikanen den katolska bilden av familjen, som enligt Guds vilja består av man och kvinna förenade i ett livslångt, troget förhållande och som är öppet för barn. ”Det är uppenbart att den sociala och andliga krisen i dagens värld påverkar familjelivet och skapar en akut situation för det pastorala arbetet.” Därför måste kyrkan snabbt hitta svar och då agera ”effektivt och dialoginriktat”.

En särskild utmaning utgör enligt dokumentet det stora antalet ogifta par. Likaså måste frågor kring samkönade förhållanden, ensamstående föräldrar, interreligiösa äktenskap, surrogatmödrar, arrangerade äktenskap, migration, kyrkofientlig feminism och mediernas betydelse för den samhälleliga bilden av familjen beaktas.

Biskopssynodens generalsekreterare, kardinal Peter Erdö i Budapest, betonade vid sammankomsten att det vid synoden inte på något sätt kommer att handla om att ifrågasätta centrala uttalanden i den katolska läran. Det handlar i stället om en ”levande dialog” mellan kyrkoledningen och de troende. Den kyrkliga doktrinen har sin grund i evangeliet om Jesus, men den ger också utrymme för tolkningar.

Kathpress 2013-11-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen tillbakavisar medieuppgifter om att man skulle planera att ställa frågor till alla katoliker om äktenskap och familj. Det frågeformulär med synodteman, som tillkännagavs förra veckan, riktar sig till biskoparna i världskyrkan, sade biskopssynodens generalsekretare, ärkebiskop Lorenzo Baldisseri [se foto], under tisdagen i Vatikanen. Biskoparna ska föra frågorna vidare till församlingarna och till de andliga rörelserna och därefter ”kanalisera” responsen. Samtidigt fastslog han: ”Vi vill inte ha några personliga utvärderingar från biskoparna, utan vi vill veta vad människorna tycker och hur de lever.”

Baldisseri uttalade sig med anledning av presentationen av ett förberedelsedokument för synoden, som påven Franciskus kallat till den 5 till 19 oktober 2014 med temat ”De pastorala utmaningarna för familjen inom ramen för evangelisationen”. Under 2015 ska en större ordinarie biskopssynod fördjupa temat och utveckla konkreta riktlinjer för det pastorala arbetet. Inom ramen för biskopsmötet ska också man också samtala om förhållningssättet till de omgifta frånskilda.

De 39 frågor, som ingår i det frågeformulär som Vatikanen skickat till samtliga biskopskonferensers ordförande, handlar det bland annat om bemötandet av samkönade par i de olika länderna och om vad de troende anser i sexualmoraliska frågor. Biskopssynodens generalsekretariat önskar få svaren i slutet av januari, för att kunna utvärdera resultaten under februari och sedan redan i förväg ge deltagarna i den extra ordinarie biskopssynoden ett centralt arbetsverktyg, sade Baldisseri.

I det förberedande dokument som nu publicerats bekräftar Vatikanen den katolska bilden av familjen, som enligt Guds vilja består av man och kvinna förenade i ett livslångt, troget förhållande och som är öppet för barn. ”Det är uppenbart att den sociala och andliga krisen i dagens värld påverkar familjelivet och skapar en akut situation för det pastorala arbetet.” Därför måste kyrkan snabbt hitta svar och då agera ”effektivt och dialoginriktat”.

En särskild utmaning utgör enligt dokumentet det stora antalet ogifta par. Likaså måste frågor kring samkönade förhållanden, ensamstående föräldrar, interreligiösa äktenskap, surrogatmödrar, arrangerade äktenskap, migration, kyrkofientlig feminism och mediernas betydelse för den samhälleliga bilden av familjen beaktas.

Biskopssynodens generalsekreterare, kardinal Peter Erdö i Budapest, betonade vid sammankomsten att det vid synoden inte på något sätt kommer att handla om att ifrågasätta centrala uttalanden i den katolska läran. Det handlar i stället om en ”levande dialog” mellan kyrkoledningen och de troende. Den kyrkliga doktrinen har sin grund i evangeliet om Jesus, men den ger också utrymme för tolkningar.

Kathpress 2013-11-05