Fakta om religioner i Sverige i ny skriftserie

KATRIN ÅMELL

Hur kan man skaffa sig kunskaper om aktuell religiös utövning i Sverige, om man inte råkar vara religionshistoriker? Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) försöker tillgodose detta behov genom sin skriftserie om religioner, som under de senaste årtiondena etablerat sig här i landet.

Den 29 augusti presenterades på Klara Konferens i Stockholm två nya nummer i skriftserien, nämligen Uppvaknandets vägar. Från buddhistisk historia till nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy Fredriksson (SST:s skriftserie Nr 2, 124 s.) samt Shiamuslimer i Sverige – en översikt av Göran Larsson och David Thurfjell (SST:s skriftserie Nr 3, 73 s.). Trudy Fredriksson är ordförande i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och David Thurfjell, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Gemensamt för de båda böckerna är att de fyller ett tomrum. Även om det skrivs om buddhism i medierna, är det ofta endast utvalda delar som presenteras – anpassade för västerlänningar. Likaså är shiamuslimerna relativt okända i Sverige, eftersom det mest rapporteras om den större gruppen, sunnimuslimerna. Genom de båda skrifterna förmedlas alltså ny kunskap på ett lättillgängligt sätt åt en större allmänhet.

Av speciellt intresse är att kartläggningar ges över var de olika buddhistiska sammanslutningarna och shiamuslimska församlingarna samt uppgifter om var dessa finns i Sverige. Den som så vill kan alltså orientera sig vidare via nätsidor och adressuppgifter. SST har ställt sitt statistiska material till förfogande för författarna, vilket ger en uppfattning om gruppernas numerära betydelse, även om beräkningsgrunderna för den här typen av statistik alltid är mycket varierande.

Enligt information från SST utkommer fler böcker i serien inom kort. Böckerna kan beställas utan kostnad hos:

SST
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma
www.sst.a.se
info@sst.a.se

Katrin Åmell, 2013-08-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

KATRIN ÅMELL

Hur kan man skaffa sig kunskaper om aktuell religiös utövning i Sverige, om man inte råkar vara religionshistoriker? Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) försöker tillgodose detta behov genom sin skriftserie om religioner, som under de senaste årtiondena etablerat sig här i landet.

Den 29 augusti presenterades på Klara Konferens i Stockholm två nya nummer i skriftserien, nämligen Uppvaknandets vägar. Från buddhistisk historia till nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy Fredriksson (SST:s skriftserie Nr 2, 124 s.) samt Shiamuslimer i Sverige – en översikt av Göran Larsson och David Thurfjell (SST:s skriftserie Nr 3, 73 s.). Trudy Fredriksson är ordförande i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och David Thurfjell, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Gemensamt för de båda böckerna är att de fyller ett tomrum. Även om det skrivs om buddhism i medierna, är det ofta endast utvalda delar som presenteras – anpassade för västerlänningar. Likaså är shiamuslimerna relativt okända i Sverige, eftersom det mest rapporteras om den större gruppen, sunnimuslimerna. Genom de båda skrifterna förmedlas alltså ny kunskap på ett lättillgängligt sätt åt en större allmänhet.

Av speciellt intresse är att kartläggningar ges över var de olika buddhistiska sammanslutningarna och shiamuslimska församlingarna samt uppgifter om var dessa finns i Sverige. Den som så vill kan alltså orientera sig vidare via nätsidor och adressuppgifter. SST har ställt sitt statistiska material till förfogande för författarna, vilket ger en uppfattning om gruppernas numerära betydelse, även om beräkningsgrunderna för den här typen av statistik alltid är mycket varierande.

Enligt information från SST utkommer fler böcker i serien inom kort. Böckerna kan beställas utan kostnad hos:

SST
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma
www.sst.a.se
info@sst.a.se

Katrin Åmell, 2013-08-30