buddhistisk

Filter

Datumintervall
Datumintervall
KATRIN ÅMELL Hur kan man skaffa sig kunskaper om aktuell religiös utövning i Sverige, om man inte råkar vara religionshistoriker? Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) försöker tillgodose detta...