Familjesynoden prövar nya tankesätt

Den i Rom just nu pågående biskopssynoden har uppenbarligen lett fram till mycket öppna diskussioner kring flera av de mest kontroversiella punkterna när det gäller synen på äktenskap och familj inom kyrkan. I dag, måndag den 13 oktober, presenterade synodens ordförande, den ungerske kardinalen Peter Erdö, ett 12 sidor långt dokument som sammanfattar diskussionerna på synoden så här långt. Dokumentet, som kallas ”Relatio post disceptationem” och är indelat i 58 avsnitt, innehåller i vissa avseenden nya och oväntat långtgående formuleringar.

Dokumentet utgör underlag för denna veckas fortsatta synodsamtal. De olika förslag som omnämns i dokumentet har statusen av förslag att diskutera vidare – vad man i slutändan kommer att kunna samlas kring som ett gemensamt uttryck för en katolsk hållning i dessa frågor återstår att se. Som kardinal Luis Tagle från Manila underströk i en intervju i morse: ”Dokumentet är mycket preliminärt. Mycket är ännu väldigt osäkert och behöver diskuteras igenom mera. Dramat går vidare.”

I dokumentet talas det exempelvis om behovet av en större uppskattning för de gåvor och kvaliteter som homosexuella personer har att bidra med i kyrkans liv. Det talas också självkritiskt om att de som lever i samkönade relationer inte alltid känner sig välkomna i de katolska sammanhangen, och att vi i katolska kyrkan behöver ”lära oss att acceptera och värdesätta deras sexuella orientering utan att för den skull kompromissa med den katolska läran om familj och äktenskap. (…) För även om det ur katolsk synpunkt finns moraliska problem med homosexuella relationer, finns det också fall där dessa utgör ett värdefullt stöd för dem som lever i dessa relationer.”

När det gäller katoliker som lever i sambo-förhållanden heter det bland annat att dessa relationer inte kan jämställas med äktenskap, men att de skulle kunna ses som ett förberedande stadium på vägen mot ett sakramentalt äktenskap.

Och vad gäller den mycket omdiskuterade frågan om kommunion för katoliker som är skilda och omgifta heter det i dokumentet att det råder delade uppfattningar bland synoddeltagarna om hur man bör göra. Men somliga har förordat att omgifta katoliker, på basis av att man prövar varje fall för sig, efter en tid av bot åter ska kunna delta i kyrkans sakramentala liv.

Flera katolska nyhetsbyråer har också noterat att påven Franciskus i sin predikan vid mässan i morse varnade för de risker som finns med att klamra sig fast vid regler och gamla föreställningar: ”Varför förstod de laglärda inte tidens tecken? Därför att de kände sig säkra och trygga i sitt system av regler, som visade vad man fick göra och vad man inte fick göra. (…) Men Gud är alltid ny, han är överraskningarnas Gud.”

På lördag, den 18 oktober, kommer synoddeltagarna att rösta om ett nytt dokument, synodens slutdokument, som ska fungera som underlag för vidare diskussioner fram till synoden i Rom i oktober 2015, då det är tänkt att man ska fatta gemensamma beslut i de behandlade frågorna.

Red. / The Tablet / Kathpress 2014-10-13

Dokumentet kan läsas på engelska här:

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html

Se presskonferensen där dokumentet presenterades i dag på denna länk:

Ytterligare information:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5990120

https://www.thetablet.co.uk/news/1272/0/dramatic-move-as-synod-fathers-set-out-new-pastoral-care-for-gays-cohabiting-couples-and-divorcees

https://www.catholicherald.co.uk/news/2014/10/13/synod-document-hailed-as-a-pastoral-earthquake/

https://ncronline.org/news/vatican/synod-releases-document-new-tone-calling-mercy-listening

https://www.kathpress.at/site/nachrichten/database/65282.html

https://www.kathpress.at/site/nachrichten/database/65273.html