Familjesynodens arbetsdokument offentliggjordes i Rom i dag

I dag, torsdagen den 26 juni, offentliggjordes det länge emotsedda arbetsdokumentet (”Instrumentum laboris”) för den extraordinarie biskopssynoden om familjen som startar i Rom den 5 oktober och som kommer att pågå i två veckor. Dokumentet är 80 sidor långt och det presenterades vid en presskonferens av de tre kardinalerna Lorenzo Baldisseri (Italien), Andre Vingt Trois (Frankrike) och Peter Erdö (Ungern). Dokumentet har väckt stort massmedialt intresse internationellt; flera hundra journalister var närvarande vid presskonferensen i dag i Rom.

Det var den 8 oktober förra året som påven Franciskus offentliggjorde att han avsåg att starta en synodal process kring en rad olika frågor som rör familjen. Processen är tänkt att avrundas genom ytterligare en biskopssynod i Rom i oktober nästa år, då det är meningen att man ska dra konkreta slutsatser för kyrkans pastorala handlande på området. På bordet finns en rad kontroversiella frågor, som exempelvis synen på preventivmedel, samboskap, kommunion för frånskilda omgifta, annulleringsprocesser och samkönade relationer.

Instrumentum laboris är tänkt att utgöra ett förberedelsematerial och diskussionsunderlag för deltagarna i synoden i höst. Runt 300 biskopar, men även ett antal katolska lekmän och lekkvinnor, från hela världen kommer att delta i synoden. Katolikerna i de nordiska länderna företräds vid synoden i höst av biskop Anders Arborelius från Stockholm.

Det i dag offentliggjorda arbetsdokumentet innehåller en rad exempel på komplexa pastorala situationer som synoden ska diskutera, som exempelvis frågan om tillgång till sakramenten för katoliker som är frånskilda och omgifta. Dokumentet ger också en sammanfattning av de många inkomna svar från biskopskonferenser och olika katolska grupper och enskilda personer världen över som man fått i Rom på ett i november förra året utskickat frågeformulär. Av sammanfattningen framgår det att det på en rad punkter och på många håll i världen finns stora skillnader mellan kyrkans officiella lära och de uppfattningar som råder bland katolikerna i allmänhet.

Det framgår vidare av arbetsdokumentet att olika biskopskonferenser föreslår konkreta ändringar i kyrkans hittillsvarande riktlinjer inom området. Bland annat föreslås möjligheten att, liksom i den ortodoxa kyrkan, tillåta ett andra eller tredje äktenskap för dem som misslyckats med sitt tidigare äktenskap. Det påpekas också att kyrkans officiella syn på preventivmedel av många uppfattas som moraliserande och okänslig. Däremot, heter det i arbetsdokumentet, har kyrkans syn på abortfrågan ett brett stöd bland katolikerna runt om i världen.

Kathpress 2014-06-26

Läs mer:

Vatikanradion:

https://sv.radiovaticana.va/news/2014/06/26/biskopssynoden_om_familjen:_%E2%80%9Dinstrumentum_laboris%E2%80%9D,_arbetsdokumentet/sv1-809451

https://en.radiovaticana.va/news/2014/06/26/vatican_releases_working_document_for_synod_on_family/1102212

National Catholic Reporter:

https://ncronline.org/news/vatican/vatican-document-synod-family-balances-mercy-and-cultural-blame

Den fullständiga texten (Instrumentum laboris) finns på engelska på Vatikanens hemsida under denna adress:

https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_en.html