Karl den Store framställd som en kantig figur

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Karl den Store (742–814) finns nu också som seriefigur. Punktligt till öppnandet av den stora utställningen om Karl i Aachen har på Eupener Grenz-Echo-Verlag-serien ”Karl och hans kompisar” publicerats av tecknaren Anja Kipp och historikerna Josef Stiel och Carla Rodrigues. Stiel beklagade att Karl alltid framställs som den store, vördnadsvärde kejsaren: ”Men kejsaren var en vildsint person och lät i unga år det riktigt bära i väg.” Karl hade varit ”en kantig typ”, tillade Rodrigues. Därför har också Anja Kipp tecknat honom som kantig.

Vid sidan av Karl spelar några ”kompisar” en huvudroll i boken, däribland Karls mor Bertrada, Alkuin, en vis munk och Karls faderlige vän, liksom hans ”ex”, den langobardiska prinsessan Desiderata. Syftet med serien är också enligt förlaget att hämta ut Karl från medeltiden till vår tid.

Ett ”obekant” helgon

Att den frankiske kung och romerske kejsare som dog för 1 200 år sedan var en ambivalent person, bekräftas också av företrädare för en mera seriös litterär genre än serien – och det trots det föga kända faktum att Karl den Store under knappt 850 år kan ha vördats som helgon i den katolska kyrkan. Betoningen ligger på ”kan”. Kejsarens helgonförklaring lider av ett ödesdigert fel: den företogs av ”fel” påve, nämligen motpåven Paschalis III, som med kanoniseringen den 29 december 1165 tillmötesgick en enträgen önskan av kejsar Fredrik Barbarossa.

Tolv år därefter måste dock Barbarossa medge inför påven Alexander III i Venedig att han sedan länge levt i schism med kyrkan. Den efter dubbelvalet 1159 segrande Alexander III förklarade allt vad hans motpåvar hade gjort för upphävt.

Den enda helgonförklaring som gjorts av en motpåve – Karl den Stores – togs varken tillbaka eller bekräftades, utan tolererades i tystnad. Därför firas varje år på kejsarens dödsdag (28 januari) en karlsmässa både i Aachen och i kejsardomen i Frankfurt.

Kathpress 2014-06-24

https://www.karlundseinekumpels.anjakipp.de/home.htm

Läs också understreckare i Svenska Dagbladet 7 februari 2014, Anders Piltz ”Med latinet tämjde Karl en kontinent”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Karl den Store (742–814) finns nu också som seriefigur. Punktligt till öppnandet av den stora utställningen om Karl i Aachen har på Eupener Grenz-Echo-Verlag-serien ”Karl och hans kompisar” publicerats av tecknaren Anja Kipp och historikerna Josef Stiel och Carla Rodrigues. Stiel beklagade att Karl alltid framställs som den store, vördnadsvärde kejsaren: ”Men kejsaren var en vildsint person och lät i unga år det riktigt bära i väg.” Karl hade varit ”en kantig typ”, tillade Rodrigues. Därför har också Anja Kipp tecknat honom som kantig.

Vid sidan av Karl spelar några ”kompisar” en huvudroll i boken, däribland Karls mor Bertrada, Alkuin, en vis munk och Karls faderlige vän, liksom hans ”ex”, den langobardiska prinsessan Desiderata. Syftet med serien är också enligt förlaget att hämta ut Karl från medeltiden till vår tid.

Ett ”obekant” helgon

Att den frankiske kung och romerske kejsare som dog för 1 200 år sedan var en ambivalent person, bekräftas också av företrädare för en mera seriös litterär genre än serien – och det trots det föga kända faktum att Karl den Store under knappt 850 år kan ha vördats som helgon i den katolska kyrkan. Betoningen ligger på ”kan”. Kejsarens helgonförklaring lider av ett ödesdigert fel: den företogs av ”fel” påve, nämligen motpåven Paschalis III, som med kanoniseringen den 29 december 1165 tillmötesgick en enträgen önskan av kejsar Fredrik Barbarossa.

Tolv år därefter måste dock Barbarossa medge inför påven Alexander III i Venedig att han sedan länge levt i schism med kyrkan. Den efter dubbelvalet 1159 segrande Alexander III förklarade allt vad hans motpåvar hade gjort för upphävt.

Den enda helgonförklaring som gjorts av en motpåve – Karl den Stores – togs varken tillbaka eller bekräftades, utan tolererades i tystnad. Därför firas varje år på kejsarens dödsdag (28 januari) en karlsmässa både i Aachen och i kejsardomen i Frankfurt.

Kathpress 2014-06-24

https://www.karlundseinekumpels.anjakipp.de/home.htm

Läs också understreckare i Svenska Dagbladet 7 februari 2014, Anders Piltz ”Med latinet tämjde Karl en kontinent”