Familjesynodens slutdokument offentliggjort

Den särskilda biskopssynoden om familjen avslutas i dag, söndag den 19 oktober, i Rom med en mässa där den förre påven Paulus VI saligförklaras.

I går kväll röstade synoddeltagarna (nästan 200 biskopar, plus ett antal särskilt utsedda delegater, däribland tretton äkta par) om slutdokumentet (Relatio synodi). Dokumentet innehåller 62 punkter och man röstade om de olika avsnitten separat för sig. Slutdokumentet har formulerats av en särskild arbetsgrupp som har haft till uppgift att väga samman alla de många olika synpunkter som har kommit fram under de två veckor som synoden har pågått.

För att antas av synoden måste texten godkännas med tvåtredjedels majoritet. Nästan alla punkter i slutdokumentet antogs av synoden med mer än tvåtredjedels majoritet. Men de textpassager som gäller de kontroversiella frågorna om tillgång till sakramenten för omgifta katoliker och frågan om samkönade relationer fick vid omröstningen visserligen majoriteten av rösterna men nådde inte upp till tvåtredjedels majoritet. Det innebär att de avsnitten inte är antagna av synoden. Avsnitten om samkönade relationer fick 118 ja-röster och 62 nej-röster, medan avsnitten om sakrament för omgifta fick 104 ja-röster och 74  nej-röster.

Efter omröstningen beslöt påven Franciskus att hela slutdokumentet ändå ska göras offentligt, tillsammans med röstresultaten för de olika punkterna i dokumentet. Texten har nu offentliggjorts på italienska (se länk här nedan).

Slutdokumentet är inte ett kyrkligt lärodokumenten, men är tänkt att fungera som diskussionsunderlag för de fortsatta reflexionerna över familjetemat. I oktober nästa år ska en ännu större biskopssynod samlas i Rom för att återigen behandla frågorna och förhoppningsvis då kunna enas om en gemensam kyrklig hållning i frågorna.

Påven Franciskus tackade på lördagskvällen alla deltagarna i synoden för deras insats. Han liknade synoden vid en vandring där det finns moment både av entusiasm och av trötthet. Men låt oss inte bli nedslagna av de svårigheter och frestelser som möter oss på vägen, sade han, utan hämta vår glädje i evangeliet vars högsta norm är salus animarum – själarnas räddning. Och så uppmanade han till studium av synodens slutdokument, som en hjälp till att förbereda sig på biskopssynoden i Rom nästa år.

Lyssna på påvens tacktal till synoddeltagarna här (på italienska) via denna länk här

Två provisoriska engelska översättningar av påvens tacktal finner man här och här

Den italienska versionen av själva slutdokumentet (Relatio synodi) finns via denna länk här

En kommentar om synoden på engelska av Vatikankännaren John L Allen Jr finns via denna länk här

Red. 2014-10-19