För första gången kvinnor i Påvliga Bibelkommissionen

Mellan familjesynoden och saligförklaringen av påven Paulus VI fattade påven Franciskus på lördagen också några beslut i personalfrågor. Sålunda gav han Påvliga Bibelkommissionen en ny sammansättning, genom att bland annat kalla tre kvinnor till kommissionen, meddelade Vatikanradion under lördagen.

De tre kvinnorna är enligt Vatikanradion syster Nuria Calduch Benages [bilden] från Spanien och de båda professorerna i teologi Bruna Castacurta från Italien och Mary E. Healy från USA. Dessutom kom också den i München verksamme forskaren i Nya testamentet och specialisten på Apostlagärningarna, Knut Backhaus att kallas till kommissionen.

Påvliga Bibelkommissionen grundades 1902. Den har 20 medlemmar, som vardera har en mandattid på fem år och som har i uppdrag att fördjupa det vetenskapliga studiet av de bibliska texterna. Ordförande för kommissionen är kardinal Gerhard Ludwig Müller i egenskap av ordförande för Troskongregationen. Müller har nyligen sett till att fler kvinnliga teologer kallats till den internationella teologkommissionen, som även den är integrerad i Troskongregationen. (Se nyhet av den 24 september 2014 på Signums hemsida om tillsatta kvinnor Teologkommissionen, via denna länk här)

Kathpress 2014-10-19