Fler kvinnor i Teologkommissionen

Som kardinal Gerhard Müller avslöjade i en nyligen gjord intervju med Vatikanens L’Osservatore Romanos månatliga kvinnobilaga, har påven Franciskus främjat kvinnlig närvaro i Den internationella teologkommissionen. Påven visade hur mycket han uppskattar kvinnliga teologers arbete genom att utse ytterligare fem kvinnor till att ingå i kommissionen som bildades av påven Paulus VI 1969, och som länge leddes av Joseph Ratzinger.

Ett uttalande från Vatikanen talar om ”en anmärkningsvärd ökning av kvinnliga teologers bidrag”. ”Kvinnor utgör nu 16 procent av kommissionen, ett tecken på en ökning av kvinnlig delaktighet i den teologiska forskningen”, står det i dokumentet.

Kommissionen består av mer än 30 teologer från olika länder och med olika teologiska inriktningar. Under de två föregående femårsperioderna har det funnits två kvinnor i kommissionen: syster Sara Butler från USA och Barbara Hallensleben från Schweiz.

Fem nya kvinnliga teologer har nu anslutit till kommissionen: två ordenssystrar och tre lekkvinnor: syster Prudence Allen R.S.M. (USA) [bilden], syster Alenka Arko Com. Loyola (Slovenien och Ryssland), Moira Mary McQuenn (Storbritannien och Kanada), Tracey Rowland (Australien) och Marianne Schlosser (Tyskland och Österrike).

UCAnews 2014-09-24

Läs också mer på Vatican Insider via denna länk här