Påven och albanska offer för diktaturen i emotionellt möte

Emotionellt djupt gripen har påven Franciskus lyssnat till vad förföljda präster och ordensfolk upplevt under tiden för den kommunistiska diktaturen i Albanien. Vid ett möte med biskopar, präster och ordensfolk i söndags i den albanska huvudstaden Tiranas katedral berättade den 84 år gamle prästen Ernest Simoni för påven om hur han blev gripen och torterad under den kommunistiska regimen. ”De ville att jag skulle uttala mig mot kyrkan, men det accepterade jag inte.” Dödsdomen över honom verkställdes dock inte. Efter Simonis berättelse omfamnade påven honom länge, tog sedan av glasögonen och torkade tårarna.

Som avslutning hörde påven den 85-åriga ordenssystern Marije Kaletas berättelse. Hon berättade bland annat hur hon hade döpt barnet till en kommunist, sedan modern enträget bett om detta. ”Också i dag, när jag tänker på detta, tycker jag att det är obegripligt hur vi kunde uthärda ett så förskräckligt lidande, men jag vet att Herren gav oss kraft, tålamod och hopp”, sade ordenssystern. Också hon omfamnades hjärtligt av påven.

I ett improviserat tal tillönskade Franciskus klerus och ordensfolk i Albanien mod för framtiden och tackade kyrkan i landet för dess vittnande om tron under diktaturen som varade till 1990. ”Förgäves söker man tröst från annat håll än Herren”, sade han. Ingen finner lycka som vänder sig bort från Gud.

Albaniens kommunistiska makthavare proklamerade det balkanska landet under 1960-talet som ”världens första ateistiska stat” och undertryckte brutalt varje religionsutövning. Omkring 200 präster och ordensfolk mördades som en följd av detta. För 40 av dem pågår nu saligförklaring.

Kathpress 2014-09-21