Albanien

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Under mer än 40 års kommuniststyre i Albanien, som 1967 deklarerade sig vara världens första helt ateistiska land, betraktades det som ett allvarligt brott att göra korstecknet, bära ett krucifix...
Emotionellt djupt gripen har påven Franciskus lyssnat till vad förföljda präster och ordensfolk upplevt under tiden för den kommunistiska diktaturen i Albanien. Vid ett möte med biskopar, präster och ordensfolk...
Religion får enligt påven Franciskus aldrig användas för att rättfärdiga våld. ”Ingen får ta religion till intäkt för att rättfärdiga handlingar som strider mot människovärdet och mänskliga rättigheter, i första...
Den förste påven från Nya Världen har låtit den så kallade Gamla Världen vänta. Men nu är det dags. Ett och ett halvt år efter det att han valts påve...
Katolska kyrkan i Albanien har varnat att den kommer exkommunicera alla som deltar i den traditionella ”gjakmarrja” eller ”blodsfejder” , efter en ökning av mord som vedergällning. ”Folk dödar utan...
Andra länders spridning av en sträng form av islam i Albanien orsakar spänningar med kristna och med andra muslimer, säger ledaren för välgörenhetsorganisationen Aid to the Church in Need. Peter...