Påven i Albanien: Religion får aldrig motivera våld

Religion får enligt påven Franciskus aldrig användas för att rättfärdiga våld. ”Ingen får ta religion till intäkt för att rättfärdiga handlingar som strider mot människovärdet och mänskliga rättigheter, i första hand rätten till liv och religionsfrihet för alla”, sade påven i söndags i samband med att han påbörjade sin resa till Albanien. Den harmoniska samexistensen mellan olika trosgemenskaper är ovärderlig för freden och för ett folks utveckling, hävdade Franciskus i sitt hälsningsanförande i presidentpalatset i Tirana. Det till största delen muslimska Albanien är ett lyckat exempel på att denna harmoni är möjlig att uppnå.

Påven manade i sitt anförande till att alla ansträngningar görs för att den ekonomiska tillväxten inte endast ska tillfalla en del av befolkningen. ”Marknadens globalisering måste med nödvändighet följas av en motsvarande globalisering av solidariteten; den ekonomiska tillväxten måste innehålla en större respekt för skapelsen”, sade Franciskus.

Påven landande tidigt på söndagsmorgonen på Moder Teresa-flygplatsen i den albanska huvudstaden. Efter att ha hälsats välkommen av premiärminister Edi Rama reste Franciskus förbi tusentals människor till president Bujar Nishanis [till vänster om påven på bilden] residens. Efter isoleringens vinter och förföljelserna har det till sist blivit frihetens vår för Albanien, sade påven med tanke på kalla kriget. Därmed har ett normalt liv för den katolska kyrkan påbörjats. Albanien är ett land för hjältar och martyrer, som vittnat om sin tro i svåra tider.

Respekten för mänskliga rättigheter är enligt Franciskus förutsättningen för ett lands sociala och ekonomiska utveckling. ”Om människans värde respekteras och hennes rättigheter erkänns och försvaras, blomstrar också kreativiteten och företagarandan.” Klimatet av ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende mellan katoliker, ortodoxa och muslimer är ovärderligt för landet. Albanien har frigjort energiprocesser. Denna utveckling är, enligt Franciskus, dock inte äkta om energiprocesserna inte förlöper på ett rättvist sätt och tar hänsyn till de fattiga.

Påvens endagars besök är hans första utlandsbesök i Europa förutom Italien. Höjdpunkten blev en mässa på Moder Teresas plats i Tirana. På programmet stod möten med såväl representanter för de stora trossamfunden i landet som föräldralösa barn.

Kathpress 2014-09-21