Påven inrättar kommission för att se över annulleringsprocessen

Påven Franciskus har tillsatt en särskild kommission med uppdrag att se över processen för annullering av äktenskap. Fastän etablerandet av kommissionen offentliggjordes först i lördags, hade beslutet fattats redan den 2 augusti i år.

Kommissionens arbete skall starta så snart som möjligt och kommer att fokusera på att reformera äktenskapsproceduren i syfte att förenkla den och säkerställa äktenskapets oupplösliga natur. Annulleringsprocessen förväntas bli ett dominerande ämne vid den extraordinära synoden, som skall starta om två veckor.

Ordförande kommer att bli monsignore Pio Vito Pinto [bilden], dekanus i den romerska Rotan (äktenskapsdomstolen). Övriga medlemmar är:

– kardinal Francesco Coccopalmerio, ordförande i det romerska rådet för lagtexter;

– ärkebiskop och jesuitpater Luis Francisco Ladaria Ferrer, sekreterare i Troskongregationen;

– biskop Dmitri Salachas, apostolisk exark i den grekisk-katolska kyrkan;

– monsignore Maurice Monier, Leo Xavier Michael Arokiara och Alejandro W. Bunge, auditörer i den romerska Rotan;

– franciskanpater Nikolaus Schöch, vice rättschef vid den apostoliska signaturens högsta tribunal;

– dominikanpater Konštanc Miroslaw Adam, rektor vid dominikanernas påvliga universitet, Angelicum;

– franciskanpater Jorge Horta Espinoza, dekanus vid juridiska fakulteten vid det påvliga universitetet Antonianum;

– samt professor Paolo Moneta, före detta professor i kanonisk rätt vid universitetet i Pisa.

Catholic Herald 2014-09-22