Påven manade till tolerans och samverkan i Tirana

Vid sitt besök i Tirana i söndags fördömde påven Franciskus den intolerans och det våld som förekommer i religionens namn. Att förtrycka annorlunda troende är ”en särskilt lömsk fiende som tyvärr visar sig i dag på olika håll i världen”, sade han inför kristna och muslimska representanter. ”Den äkta religionen är en källa till fred och inte till våld! Ingen får bruka Guds namn för att utöva våld! Att döda i Guds namn är ett svårt sakrilegium! Att diskriminera i Guds namn är omänskligt”, sade Franciskus.

Tron på en enda skapare leder till övertygelsen att alla människor är syskon”, sade han vidare i sitt tal, där han också citerade påven Johannes Paulus II under dennes albanienresa 1993. I grund och botten är de alla pilgrimer här på jorden och beror av varandra i sin längtan efter sanning och evighet. Religionsfrihet är ett bålverk mot all totalitarism och ett avgörande bidrag till broderskap. ”Den som är säker i sina övertygelser behöver inte hävda sig och förtrycka den andre”, sade påven.

Religionsfrihet kan i stället skapa ett gemensamt rum för samverkan. En dialog kan bidra till att trosgemenskaperna tillsammans kämpar för en rättfärdigare värld. På så sätt kan den berika den mänskliga familjen. Religionerna skall också samarbeta med dem som inte har någon religiös övertygelse.

Franciskus lovordade den fredliga samlevnaden mellan de olika trosgemenskaperna i det till största delen muslimska Albanien. Efter det förfärliga religionsförtrycket under kommunistdiktaturen har landet skapat en verklig religionsfrihet där de gamla traditionerna har kunnat återupplivas. Påven manade albanerna att gå vidare på denna väg och utveckla den,

Franciskus höll sitt tal i Tiranas katolska universitet inför företrädare för den katolska och den ortodoxa kyrkan, för den sunnitiska islam och den av sufismen präglade Bektashiorden, och för en representant för den lilla protestantska gemenskapen i landet. ”Med en smula humor skulle man kunna säga att det här liknar en fotbollsmatch – den katolska kyrkan mot alla de andra”, sade Franciskus när han såg sig omkring, och han tillade: ”Alla tillsammans för ert eget samhälles bästa och för mänskligheten – måtte detta i framtiden vara ett tecken för ert land!”

Kathpress 2014-09-21

Se också inslag i Rome Reports i länkarna här, här och här