Film om jesuit och konstnär i Kina

Giuseppe Castiglione (Milano 1688-Peking 1766) var jesuitbroder och verksam som konstnär vid de kinesiska kejsarnas hov under 1700-talet. Jesuiternas mediecenter i Taipei (Taiwan), Kuangchi Program Service (KPS), producerar nu en dokumentärfilm om Giuseppe Castiglione, en film som kommer att visas både i Taiwan och i det kinesiska fastlandet. Kuangchi Program Service (KPS) har tidigare producerat dokumentärer om Paul Xu Guangqi – som var elev till jesuitpater Matteo Ricci (en av de första jestuimissionärerna i Kina) – och jesuitpater Johann Adam Schall (astronom och matematiker). Filmerna har setts av över två hundra miljoner tittare.

Genom dessa filmer får den kinesiska befolkningen i vår tid ta del av motiven bakom nämnda jesuiters mission och deras bidrag till kultur och vetenskaplig utveckling i Kina. Filmens arbetstitel är ”Giuseppe Castiglione i Kina, kejsarens målare, ödmjuk tjänare”. Man räknar med att filmen kommer att visas i China Central TV Equipment (CCTV) och i andra kinesiska kanaler.

”Majoriteten av den kinesiska befolkningen är bekanta med Ricci, Xu och Schall, och har en vag föreställning om den roll de spelat i Kinas historia, men få är medvetna om dessa jesuiters religiösa övertygelser”, säger jesuitpater Jerry Martinson, vice ordförande i KPS. ”Dokumentärfilmerna vill ge en sann och, så långt det är möjligt, komplett bild av de bästa exemplen på de tidiga jesuitmissionärernas aktiviteter i Kina. Vi tror att dessa filmer på ett förtjänstfullt sätt bidrar till att korrigera och förbättra den bild som majoriteten av kineserna har av katolsk mission”, menar Martinson.

Fides 2012-12-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Giuseppe Castiglione (Milano 1688-Peking 1766) var jesuitbroder och verksam som konstnär vid de kinesiska kejsarnas hov under 1700-talet. Jesuiternas mediecenter i Taipei (Taiwan), Kuangchi Program Service (KPS), producerar nu en dokumentärfilm om Giuseppe Castiglione, en film som kommer att visas både i Taiwan och i det kinesiska fastlandet. Kuangchi Program Service (KPS) har tidigare producerat dokumentärer om Paul Xu Guangqi – som var elev till jesuitpater Matteo Ricci (en av de första jestuimissionärerna i Kina) – och jesuitpater Johann Adam Schall (astronom och matematiker). Filmerna har setts av över två hundra miljoner tittare.

Genom dessa filmer får den kinesiska befolkningen i vår tid ta del av motiven bakom nämnda jesuiters mission och deras bidrag till kultur och vetenskaplig utveckling i Kina. Filmens arbetstitel är ”Giuseppe Castiglione i Kina, kejsarens målare, ödmjuk tjänare”. Man räknar med att filmen kommer att visas i China Central TV Equipment (CCTV) och i andra kinesiska kanaler.

”Majoriteten av den kinesiska befolkningen är bekanta med Ricci, Xu och Schall, och har en vag föreställning om den roll de spelat i Kinas historia, men få är medvetna om dessa jesuiters religiösa övertygelser”, säger jesuitpater Jerry Martinson, vice ordförande i KPS. ”Dokumentärfilmerna vill ge en sann och, så långt det är möjligt, komplett bild av de bästa exemplen på de tidiga jesuitmissionärernas aktiviteter i Kina. Vi tror att dessa filmer på ett förtjänstfullt sätt bidrar till att korrigera och förbättra den bild som majoriteten av kineserna har av katolsk mission”, menar Martinson.

Fides 2012-12-21