Paris: Biskopar kritiserar plan för liberalisering av dödshjälp

Den franska katolska biskopskonferensen kräver bättre medicinsk behandling och mer mänskligt bemötande av döende och man framför kritik mot regeringens förberedelser för en liberalisering av lagarna kring dödshjälp. Det finns inget lidande, som inte kan ledsagas av en mänsklig närvaro, sade den ansvarige för bioetiska frågor, ärkebiskop Pierre D’Ornellas, till dagstidningen La Croix.

Palliativ medicin måste vara en obligatorisk del av utbildningen för medicinare. Den är alltför ofta inriktad på ”slutet av livet”; och det gäller då att förebygga och lindra smärtor. Medicineringen skall vid livets slut vara inriktad enbart på smärtlindring och får inte ha som mål att förkorta livet, betonar D’Ornellas.

President Francois Hollande annonserade i tisdags att han i juni 2013 avser att lägga fram ett lagförslag om dödshjälp. Den nu gällande lagen från 2005 uppfyller inte ”alla berättigade önskemål från människor med svåra och obotliga sjukdomar”, förklarade Hollande och syftade på en rapport från en arbetsgrupp för etikfrågor, som han tillsatt.

För fem månader sedan gav han gruppen i uppdrag att rapportera de synpunkter som framförs vid ett antal offentligt initierade diskussioner på temat dödshjälp. Lagförslaget, som stödjer sig på etikernas rapport, skall innebära en reform av patienternas rättigheter. Dessutom skall man undersöka de villkor, som skall vara uppfyllda för medicinskt assistrat självmord. Dessutom måste man ta ställning till hur en patients död skall kunna ske värdigt, sedan familjen fattat beslutet att avbryta behandlingen.

Hollande hade under valkampen intagit ståndpunkten att man borde tillåta aktiv dödshjälp för de obotligt sjuka, som uttryckligen önskade att avsluta livet. För detta ådrog han sig kritik av biskopskonferensen.

Enligt den s.k. Leonetti-lagen från 2005 är aktiv dödshjälp straffbar i Franskrike. Läkare får emellertid avbryta eller begränsa behandlingen av obotligt sjuka, om patienten önskar det.

Kathpress 2012-12-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska katolska biskopskonferensen kräver bättre medicinsk behandling och mer mänskligt bemötande av döende och man framför kritik mot regeringens förberedelser för en liberalisering av lagarna kring dödshjälp. Det finns inget lidande, som inte kan ledsagas av en mänsklig närvaro, sade den ansvarige för bioetiska frågor, ärkebiskop Pierre D’Ornellas, till dagstidningen La Croix.

Palliativ medicin måste vara en obligatorisk del av utbildningen för medicinare. Den är alltför ofta inriktad på ”slutet av livet”; och det gäller då att förebygga och lindra smärtor. Medicineringen skall vid livets slut vara inriktad enbart på smärtlindring och får inte ha som mål att förkorta livet, betonar D’Ornellas.

President Francois Hollande annonserade i tisdags att han i juni 2013 avser att lägga fram ett lagförslag om dödshjälp. Den nu gällande lagen från 2005 uppfyller inte ”alla berättigade önskemål från människor med svåra och obotliga sjukdomar”, förklarade Hollande och syftade på en rapport från en arbetsgrupp för etikfrågor, som han tillsatt.

För fem månader sedan gav han gruppen i uppdrag att rapportera de synpunkter som framförs vid ett antal offentligt initierade diskussioner på temat dödshjälp. Lagförslaget, som stödjer sig på etikernas rapport, skall innebära en reform av patienternas rättigheter. Dessutom skall man undersöka de villkor, som skall vara uppfyllda för medicinskt assistrat självmord. Dessutom måste man ta ställning till hur en patients död skall kunna ske värdigt, sedan familjen fattat beslutet att avbryta behandlingen.

Hollande hade under valkampen intagit ståndpunkten att man borde tillåta aktiv dödshjälp för de obotligt sjuka, som uttryckligen önskade att avsluta livet. För detta ådrog han sig kritik av biskopskonferensen.

Enligt den s.k. Leonetti-lagen från 2005 är aktiv dödshjälp straffbar i Franskrike. Läkare får emellertid avbryta eller begränsa behandlingen av obotligt sjuka, om patienten önskar det.

Kathpress 2012-12-19