Strindbergs tro i Människor och tro

Sveriges Radio Människor och tro, kl. 14:00 i dag, kommer att handla om August Strindbergs tro. Programmet presenteras så här:

”Strindbergsåret lider mot sitt slut och även Människor och tro sänder för sista gången i år. Vi har samlat tre Strindbergkännare, som alla haft anledning att fundera över Strindberg, tron, religionen och kyrkan och hur hans sökande påverkat hans liv och verk.

Litteraturvetaren Per Stam, som är huvudredaktör för August Strindbergs samlade verk, Mickaëlle Cedergren, lärare i franska vid Stockholms universitet som forskar om hur Strindbergs sena författarskap formas av den franska katolska traditionen och tidigare biskopen i Stockholms stift Caroline Krook, som under året har föreläst runt om i landet om Strindberg och religioner, ger alla tre olika perspektiv på Strindbergs förhållande till tro och religion.”

Signum har under det gångna året uppmärksammat Strindbergsåret genom flera artiklar. Mickaëlle Cedergren skrev i nr 2/2012 om ”’Amatörkatoliken’ Strindberg” och i nr 8/2012 med titeln ”Strindberg går i kyrkan”. (Dessa artiklar läggs ut i Signums arkiv på nätet först längre fram.)

Red. 2012-12-21