Påven i Financial Times

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Benedictus XVI poängterar att kristna människor vägrar att böja sig inför ”falska gudar” som har införts av staten. Inte på grund av en ”föråldrad världsbild” utan för att de är ”inspirerade av en sådan ädel vision av människans öde att de inte kan samverka med något som undergräver den”.

I en banbrytande artikel för Financial Times daterad den 20 december, skriver påven att ibland i historien har kristna inte kunnat följa ”Caesars krav”. Påven skrev artikeln efter en önskan från Financial Times. Det är också första gången som en påve skriver för en sekulär tidning.

Benedictus XVI hävdar att: ”Från kejsarkulten i det antika Rom till förra seklets totalitära regimer, har Caesar försökt att ta Guds plats. När kristna vägrar att böja sig inför de falska gudarna som föreslås i dag, är det inte på grund av en föråldrad världsbild. Snarare är det för att de är fria från ideologins begränsningar och inspireras av en sådan ädel vision av människans öde att de inte kan samverka med något som underminerar den.”

Påven säger också att Kristi födelse ”utmanar oss att ompröva våra prioriteringar, våra värderingar, vår livsstil”, och tillägger: ”Även om julen utan tvekan är en tid för stor glädje, är det också ett tillfälle för djup eftertanke, även en samvetsrannsakan. Vid slutet av ett år som inneburit ekonomiska svårigheter för många, vad kan vi lära om ödmjukhet, fattigdom, enkelheten i krubbscenen? ”

Påven skrev artikeln för Financial Times (20 december, 2012) efter att tidningen hade bett honom att skriva en kommentar till julen med anledning av påvens nya bok om Jesu barndom. Trots den ovanliga önskan accepterade påven villigt.

Vatinkaradion, svenska avdelningen 2012-12-20

Under förutsättning att man registrerar sig på Financial Times hemsida kan man läsa artikeln här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Benedictus XVI poängterar att kristna människor vägrar att böja sig inför ”falska gudar” som har införts av staten. Inte på grund av en ”föråldrad världsbild” utan för att de är ”inspirerade av en sådan ädel vision av människans öde att de inte kan samverka med något som undergräver den”.

I en banbrytande artikel för Financial Times daterad den 20 december, skriver påven att ibland i historien har kristna inte kunnat följa ”Caesars krav”. Påven skrev artikeln efter en önskan från Financial Times. Det är också första gången som en påve skriver för en sekulär tidning.

Benedictus XVI hävdar att: ”Från kejsarkulten i det antika Rom till förra seklets totalitära regimer, har Caesar försökt att ta Guds plats. När kristna vägrar att böja sig inför de falska gudarna som föreslås i dag, är det inte på grund av en föråldrad världsbild. Snarare är det för att de är fria från ideologins begränsningar och inspireras av en sådan ädel vision av människans öde att de inte kan samverka med något som underminerar den.”

Påven säger också att Kristi födelse ”utmanar oss att ompröva våra prioriteringar, våra värderingar, vår livsstil”, och tillägger: ”Även om julen utan tvekan är en tid för stor glädje, är det också ett tillfälle för djup eftertanke, även en samvetsrannsakan. Vid slutet av ett år som inneburit ekonomiska svårigheter för många, vad kan vi lära om ödmjukhet, fattigdom, enkelheten i krubbscenen? ”

Påven skrev artikeln för Financial Times (20 december, 2012) efter att tidningen hade bett honom att skriva en kommentar till julen med anledning av påvens nya bok om Jesu barndom. Trots den ovanliga önskan accepterade påven villigt.

Vatinkaradion, svenska avdelningen 2012-12-20

Under förutsättning att man registrerar sig på Financial Times hemsida kan man läsa artikeln här