”Filmmunkar” på väg mot saligförklaring

En biskop, sju trappistmunkar och 11 andra ordensmän och ordenskvinnor som dödades av islamistiska extremister i Algeriet på 1990-talet kommer nu att saligförklaras den 8 december, enligt de katolska biskoparna i Algeriet.

Trappistmunkarna i fråga blev kända för hela världen genom den franska filmen ”Gudar och människor” år 2010 och som realistiskt speglade munkarnas tillvaro i den nordalgeriska staden Tibhirine där de levde i frid med det omgivande muslimska samhället, i bön, dagliga sysslor och hjälp till den fattiga ortsbefolkningen (bland annat hälsovård), tills en dag islamistiska terrorister började hota klostret. När klimatet i landet hårdnade övervägde munkarna att lämna, men beslutade sig efter stor vånda och urskiljning för att deras kallelse var att förbli i Tibhirine och finnas för människorna där. Det slutade med att de fördes bort för att avrättas. De ansvariga kunde aldrig identifieras. Påven Franciskus godkände officiellt munkarna som martyrer i januari.

Saligförklaringen av trappistmunkarna och de övriga kommer att ske i Santa Cruz-basilikan i den algeriska staden Oran på högtiden för jungfru Marias obefläckade avlelse den 8 december. Kardinal Giovanni Becciu, chef för Vatikanens kongregation för helgonförklaringar, kommer att representera påven vid ceremonin.

De algeriska biskoparna beskriver den kommande saligförklaringen som en händelse av ”stor glädje” och skriver i ett uttalande att de hoppas att martyrernas ”förebild må hjälpa oss i vårt liv idag”. De framhåller att saligförklaringen blir ett tillfälle för kyrkan och omvärlden att ”tillsammans bygga en värld av fred och broderskap”.

Catholic Herald, 2018-09-08