Läckt rapport om övergrepp i Tyskland 1946–2014

3 677 offer för övergrepp, begångna i Tyskland av 1 670 katolska präster från 1946 till 2014. En fjärdedel av de sexuella övergreppen är klassade som våldtäkt, nära tusentalet offer var ministranter (korgossar). Hälften av offren är 13 år eller yngre, de allra flesta pojkar eller unga män. Det visar en rapport från universiteten i Giessen, Heidelberg och Mannheim, som läcktes till tyska nyhetsmedier i början av veckan. I rapporten står också att det faktiska antalet offer troligen är större.

Rapporten är beställd av den tyska biskopskonferensen, i svallvågorna av övergreppsavslöjanden vid katolska skolor 2010. Det var planerat att rapporten skulle publiceras 25 september, men eftersom den läckts i förväg har alla de katolska biskoparna i Tyskland inte hunnit sätta sig in i den ännu. Den tyska biskopskonferensen förbereder ett svar på rapporten.

De forskare som har skrivit rapporten fick inte tillgång till stiftens arkiv, utan har i stället använt enkäter för informationsinsamlingen. I sina slutsatser skriver forskarna att det finns skäl att misstänka att dokument har förstörts eller manipulerats, att två tredjedelar av fallen inte utretts och att anklagade präster har flyttats till nya församlingar och stift utan annan åtgärd.

Den tyska biskopskonferensen omfattar 27 stift, som alla deltagit i undersökningen. Rapporten kommer att användas för att analysera såväl orsaker till övergreppen som stiftsledningars beteenden och lämpliga åtgärder för uppföljning och förebyggande.

Rapporten blev tillgänglig för allmänheten samma dag som påven Franciskus meddelade att ordförandena för alla biskopskonferenser kallas till Rom i februari för att diskutera skydd av minderåriga och särskilt utsatta vuxna. I går den 13 september träffade påven ordförande och vice ordförande för den katolska biskopskonferensen i USA, samt ordföranden för den påvliga kommissionen för skydd av minderåriga. Mötet rapporteras ha varit ”långt och fruktbart”.

Red. 2018-09-14

Källor: Crux här, CNA här, NCR här