Finanskris gör att greker går i kloster

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Allt fattigare greker söker till följd av finanskrisen tillflykt i klostren. Där får de andlig hjälp, men framför allt fri kost och logi, meddelar tidskriften Focus i München (måndag). Enligt pater Simeon från Thiva, nära Athen, tar munkarna emot många postulanter för att förhindra att de begår självmord eller för att vårda dem vid sjukdom.

”Jag uppskattar att högst en tiondedel av dem som kommer till klostren verkligen har en kallelse”, sade den ortodoxe ordensprästen. Han räknar med att de flesta kommer att lämna klostret, när läget har förbättrats.

Under tiden har sparexperterna i den så kallade ”trojkan” enligt tidskriften pålagt flera kloster en regel 10:1. Det innebär att i en orden, vars medlemmar får understöd av staten, måste tio bröder först dö innan en ny får upptas.

Kathpress 2012-08-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Allt fattigare greker söker till följd av finanskrisen tillflykt i klostren. Där får de andlig hjälp, men framför allt fri kost och logi, meddelar tidskriften Focus i München (måndag). Enligt pater Simeon från Thiva, nära Athen, tar munkarna emot många postulanter för att förhindra att de begår självmord eller för att vårda dem vid sjukdom.

”Jag uppskattar att högst en tiondedel av dem som kommer till klostren verkligen har en kallelse”, sade den ortodoxe ordensprästen. Han räknar med att de flesta kommer att lämna klostret, när läget har förbättrats.

Under tiden har sparexperterna i den så kallade ”trojkan” enligt tidskriften pålagt flera kloster en regel 10:1. Det innebär att i en orden, vars medlemmar får understöd av staten, måste tio bröder först dö innan en ny får upptas.

Kathpress 2012-08-05