Filosofen Habermas: – Förvisa inte religionen till det privata

Religion får inte heller i ett liberalt samhälle förvisas till den privata sfären. Med detta uttalande har filosofen Jürgen Habermas gett sig in i den pågående debatten om religiösa traditioners berättigande och begränsningar i det sekulära samhället. I ett föredrag som publicerades i helgen i Neue Zürcher Zeitung, betonar han att laicismens svar, nämligen att trycka tillbaka religionen, är otillfredsställande. Majoritetskulturen får ”inte hålla sina medlemmar fångna i den inskränkta uppfattningen att de utgör en ledande kultur”, menar Habermas och hänvisar till domstolsbeslutet i Köln beträffande omskärelse.

Det grundlagsmässiga skyddet borde gälla lika mycket för medlemmarnas livsåskådningsmässiga identitet som för dess uttryck. Domstolen i Köln har missat att ”även islam tillsammans med de anpassade muslimerna hör till Tyskland”.

Samtidigt hör det till trosgemenskapernas uppgift att tillämpa rättstatens och demokratins principer ”i kontexten av sina religiösa övertygelser”. Den katolska kyrkan har exempelvis gjort detta i Andra Vatikankonciliet, menar Habermas. Detta inkluderande av sekulärt grundade värden i religionen är en stor ”utmaning” som samhället inte kan klara sig utan.

Kathpress 2012-08-06