Fler prästkandidater färre församlingsbor i Polen

I Polen har för första gången sedan Johannes Paulus II:s död 2005 antalet prästseminarister stigit. Samtidigt känner sig allt färre polacker som tillhöriga sin församling. Enligt den polska tidningen Rzeczpospolita har i år 906 män börjat sin utbildning i ett polskt prästseminarium, vilket är trettio flera än i fjol. Största delen av seminaristerna (700) har trätt in i ett stiftseminarium.

Under Johannes Paulus II:s pontifikat åren 1978–2005 noterade den katolska kyrkan i Polen en tydlig ökning av antalet prästkallelser. Under den tiden prästvigdes årligen ungefär tusen polska katoliker. Men också under det pontifikatet fanns det vågrörelser i antalet kallelser, något som rektorn för det påvliga teologiska kollegiet i Warszawa, Krzysztof Pawlinav, påminner om gentemot Rzeczpospolita.Omedelbart efter valet av Johannes Paulus II steg antalet med mer än 30 procent, för att sedan åter falla. Under slutet av hans pontifikat gick det upp.

Orsakerna till uppgången på senare tid kan de ansvariga uppge. Rektorn för seminariet i stiftet Zielona Gora-Gorzow, Jaroslaw Stos, hänvisar till den utveckling som kan iakttas också i andra europeiska länder, nämligen att män först senare i livet, ofta också efter att ha haft andra yrken, bestämmer sig för att bli präster. ”Att bli präst är i dag ett svårare val än tidigare, det kräver mera mod och tid för eftertanke”, säger Stos till Rzeczspopolita.

Samtidigt känner sig enligt en ny undersökning allt färre katoliker relaterade till en församling. Enligt en på torsdag offentliggjord studie av opinionsinstitutet CBOSW känner sig 28 procent av polackerna som inte tillhöriga en församling. 2008 var det 25 procent, 2005 endast 18 procent. Som orsak till detta uppgav de flesta att de inte praktiserade sin tro.

Ur ett internationellt perspektiv är ändå nivån av församlingstillhörighet i Polen hög med 72 procent. 76 procent av de tillfrågade uppgav att de inte hade något ”inflytande” på angelägenheter i den egna församlingen, men att de var införstådda med det. 12 procent uppgav att de kan påverka saker i församlingen. De övriga 12 procent skulle enligt undersökning gärna ha inflytande, men de har inget.

Enligt undersökningen anser sig 95 procent av polackerna vara katoliker. 54 procent av de tillfrågade uppgav att de besöker en gudstjänst eller ett religiöst arrangemang åtminstone en gång i veckan. Endast 14 procent förklarade att de aldrig besöker en gudstjänst.

Kathpress 2011-11-10