Flyktingar bör skyddas mot rasism

Människorättsorganisationer manar till ökade insatser i kampen mot rasism och diskriminering. Med anledning av den internationella dagen mot rasism i måndags gjordes ett gemensamt uttalande av ledaren för den europeiska organisationen för grundläggande rättigheter (FRA), Michael O’Flaherty, direktorn för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), Michael Georg Link, och ordförande för Europarådet mot rasism och intolerans (ECRI), Christian Ahlund, där man brännmärkte de tilltagande övergreppen mot migranter, asylsökande och flyktingar. Samtidigt vädjade man till Europas stats- och regeringschefer att stärka kampen mot rasism.

Med tanke på den ”största migrationskrisen i Europa sedan andra världskriget” är det nu viktigare än någonsin att sätta stopp för rasismen, betonade ledaren för FRA. Europa måste bekämpa varje spår av utestängande och diskriminering. I många europeiska länder har det skett en ökning av antalet angrepp på flyktingar, asylsökande och migranter. Hatfulla uttalanden som riktar sig mot etniska, religiösa eller kulturella minoriteter blir allt vanligare inte bara i extremistiska grupper utan det förekommer i ökad utsträckning också hos politiker över hela den politiska skalan. En sådan retorik ger näring åt intoleransen.

Historien har visat, att demokratin är i fara så snart den svagastes rättigheter åsidosätts, varnar ordförande för ECRI. I den nuvarande situationen är det viktigt att bekräfta europeiska värden såsom tolerans och likaberättigande, säger ledaren för ODHIR. ”Det är vår plikt att bekämpa och fördöma hatbrott och alla andra yttringar av rasism, intolerans och främlingsfientlighet.”

Kathpress 2016-03-21