Folkräkning i Nordirland visar nu katolsk majoritet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan delningen av Irland år 1921 har Nordirland dominerats politiskt av en majoritet med protestantisk bakgrund. Senaste folkräkningen 2021 visar att katoliker är fler än protestanter i territoriet för första gången någonsin sedan delningen, och därmed har ett historiskt skifte ägt rum.

Statistiken från folkräkningen 2021försenades på grund av drottningens död, men släpptes torsdagen den 22 september. Uppgifterna som släpps den här veckan kommer att innehålla information om etnisk grupp, nationell identitet, språk och religion. De sammanfaller med en turbulent period av politik i regionen, där den irländsk-nationalistiska Sinn Féin vann Nordirlands decentraliserade val i maj i år, första gången något enande parti toppar mätningen.

Folkräkningen 2011 var visade att Nordirlands befolkning delades nästan lika mellan protestanter (48 procent) och katoliker (45 procent) medan 7 procent sade att de tillhörde en annan religion eller ingen. År 2001 var motsvarande siffror 53 procent protestantiska och 44 procent katolska. Flera faktorer påverka sannolikt det demografiska skiftet, inklusive traditionellt högre födelsetal bland katoliker och, på senare tid, immigration från katolska majoritetsnationer som Polen.

En arbetskraftsundersökning från 2016 pekade på en tydlig åldersskillnad i demografi, där fler barn i skolåldern år 2011 var katoliker (51 procent jämfört med 37 procent protestanter).  Bland invånarna i arbetsför ålder var 44 procent katoliker och 40 procent protestanter; bara bland invånare över 60 års ålder fanns en majoritet av protestanter – 57 procent, jämfört med katoliker 35 procent.

Även om Nordirland har genomgått en sekulariseringsprocess har detta gått långsammare än i Storbritannien, med över 80 procent av de svarande som identifierade sig som kristna i folkräkningen 2011. Dessutom har en glidning bort från religionen varit mer uttalad i traditionella protestantiska områden, medan katoliker är mer benägna att upprätthålla band med kyrkan även om de upphör att delta i mässan regelbundet. Väljare med katolsk bakgrund tenderar att stödja irländska nationalistiska partier som främjar återförening med södra Irland. Väljare med protestantisk bakgrund stöder unionistiska partier som motsätter sig detta. Folkräkningsresultaten kan sannolikt ses som förutsägbara för ett bredare politiskt skifte.

Red. 2022-09-23

Detta är ett referat från en nyhetstext i The Tablet 2022-09-23, vars original finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan delningen av Irland år 1921 har Nordirland dominerats politiskt av en majoritet med protestantisk bakgrund. Senaste folkräkningen 2021 visar att katoliker är fler än protestanter i territoriet för första gången någonsin sedan delningen, och därmed har ett historiskt skifte ägt rum.

Statistiken från folkräkningen 2021försenades på grund av drottningens död, men släpptes torsdagen den 22 september. Uppgifterna som släpps den här veckan kommer att innehålla information om etnisk grupp, nationell identitet, språk och religion. De sammanfaller med en turbulent period av politik i regionen, där den irländsk-nationalistiska Sinn Féin vann Nordirlands decentraliserade val i maj i år, första gången något enande parti toppar mätningen.

Folkräkningen 2011 var visade att Nordirlands befolkning delades nästan lika mellan protestanter (48 procent) och katoliker (45 procent) medan 7 procent sade att de tillhörde en annan religion eller ingen. År 2001 var motsvarande siffror 53 procent protestantiska och 44 procent katolska. Flera faktorer påverka sannolikt det demografiska skiftet, inklusive traditionellt högre födelsetal bland katoliker och, på senare tid, immigration från katolska majoritetsnationer som Polen.

En arbetskraftsundersökning från 2016 pekade på en tydlig åldersskillnad i demografi, där fler barn i skolåldern år 2011 var katoliker (51 procent jämfört med 37 procent protestanter).  Bland invånarna i arbetsför ålder var 44 procent katoliker och 40 procent protestanter; bara bland invånare över 60 års ålder fanns en majoritet av protestanter – 57 procent, jämfört med katoliker 35 procent.

Även om Nordirland har genomgått en sekulariseringsprocess har detta gått långsammare än i Storbritannien, med över 80 procent av de svarande som identifierade sig som kristna i folkräkningen 2011. Dessutom har en glidning bort från religionen varit mer uttalad i traditionella protestantiska områden, medan katoliker är mer benägna att upprätthålla band med kyrkan även om de upphör att delta i mässan regelbundet. Väljare med katolsk bakgrund tenderar att stödja irländska nationalistiska partier som främjar återförening med södra Irland. Väljare med protestantisk bakgrund stöder unionistiska partier som motsätter sig detta. Folkräkningsresultaten kan sannolikt ses som förutsägbara för ett bredare politiskt skifte.

Red. 2022-09-23

Detta är ett referat från en nyhetstext i The Tablet 2022-09-23, vars original finns här