Kardinal Koch: Kirill sökte strategisk allians med Rom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För att understödja den religiösa legitimiteten i det ryska anfallskriget mot Ukraina hade Moskvapatriarken Kirill uppenbarligen räknat med en ˮstrategisk allians med Romˮ. Det framhöll prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, i en intervju den 25 september med Neue Zürcher Zeitung. Kirill är övertygad om att det är ˮRysslands särskilda mission att skydda de kristna värdena mot den dekadenta Västvärldenˮ – därför föreslog också Kirill honom vid ett besök i Moskva en strategisk allians för att försvara dessa värden, uppger Koch, som självfallet avvisade detta. ”Jag kände till Kirills uppfattningar, men jag hade ändå inte räknat med att han skulle gå så långt att han legitimerade detta anfallskrig. Detta förvånade mig mycket.”

Moskvapatriarken är ˮi sig en mycket trevlig personlighetˮ, fortsatte Koch. Till exempel var Kirill mycket angelägen om ˮatt jag skulle delta i firandet i Moskva av hans 70-årsdagˮ. Hur som helst har Kirill ˮvid varje möteˮ kritiserat den grekisk-katolska i Ukraina, som är unierad med Rom. Han anklagar den för att locka över till sig ortodoxt troende. Detta har Koch alltid tillbakavisat.

Enligt Koch har påven för närvarande dragit tillbaka sitt erbjudande att resa till Moskva för att träffa president Vladimir Putin och Kirill. Det är också för närvarande osannolikt med en påveresa till Ukraina. ”Läkarna avråder från en tågresa till Kiev.” Påven är ”visserligen full av aktivitetslusta, men hans knäbesvär tvingar honom igen att använda rullstol”.

Vapenleveranser till Ukraina utgör för Koch inte något problem. ”En absolut pacifism, som ser på när våld används, är inte något kristet”, menar kuriekardinalen. ”Om det sker oberättigat våld och jag kan ingripa, då måste jag ingripa.” Under sin hemresa från Kazakstan betecknade påven Franciskus vapenleveranser till Kiev som moraliskt försvarbara, ”om det gäller att understödja offer för aggression i deras självförsvar”.

Synodala vägen: diskussionerna präglas av funktionärer

I intervjun bekräftade Koch dessutom påvens kritik mot den synodala vägen i Tyskland. Franciskus har bland annat kritiserat det förhållande att alla troende inte har varit delaktiga. Det är faktiskt ˮi stor utsträckning funktionärer som nu präglar diskussionernaˮ, sade Koch. Han har själv följt via till exempel zoom olika debatter inom den synodala vägen, och han undrar oroligt: ˮHur kan en meningsfull, verklig, synodal debatt vara möjlig, när taltiden är begränsad till en minut? Det finns inte tillräckligt med utrymme att verkligen diskutera kontroversiella frågor.ˮ

Viktigare än de frågor som betraktas som riktigt heta, till exempel prästämbete för kvinnor, eller obligatoriskt celibat, anser Koch att den fråga är som påven Franciskus ställer. ˮHan har sagt: ’ni sysslar för mycket med strukturella frågor. Ägna er i stället åt den grundläggande frågan: Vilket är vårt budskap? Och hur kan vi förmedla det?’ˮ Detta är vad det ska handla om, enligt kuriekardinalen.

Medan Koch var teologiprofessor i Luzern (1989–1995) funderade han ofta över prästvigningen av kvinnor. ”Vid den tiden diskuterades ofta frågan om att öppna prästämbetet för kvinnor. I en sådan situation har teologer som uppgift att föreslå lösningar”, sade han nu i intervjun. ”Om nu det kyrkliga läroämbetet har fattat beslut i frågan, så har det också konsekvenser för en teolog och inte minst för en kardinal.”

Påven drar sig inte tillbaka inom den närmaste tiden

Koch håller det inte för sannolikt att påven Franciskus kommer att avgå inom den närmaste tiden: ˮJag har inte fått det intrycket.ˮ När Franciskus uttryckte sig som han till exempel gjorde förra veckan med tanke på Världsungdomsdagen i Lissabon år 2023, när han sade att ”en påve säkert skulle delta – Franciskus eller en ny påve, till exempel en Johannes XXIV”, så var det inte frågan om något tillkännagivande om att påven snart skulle avgå, utan det var snarare ”ett humoristiskt uttalande”.

Franciskus har nämligen ˮen speciell humorˮ. När han tog emot i audiens den tidigare ordföranden för De evangeliska kyrkornas råd i Schweiz, Gottfried Locher, tolkade Koch mellan de båda: ”Påven frågade mig sedan var jag hade lärt mig så bra tyska.”

Kathpress 2022-09-25

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För att understödja den religiösa legitimiteten i det ryska anfallskriget mot Ukraina hade Moskvapatriarken Kirill uppenbarligen räknat med en ˮstrategisk allians med Romˮ. Det framhöll prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, i en intervju den 25 september med Neue Zürcher Zeitung. Kirill är övertygad om att det är ˮRysslands särskilda mission att skydda de kristna värdena mot den dekadenta Västvärldenˮ – därför föreslog också Kirill honom vid ett besök i Moskva en strategisk allians för att försvara dessa värden, uppger Koch, som självfallet avvisade detta. ”Jag kände till Kirills uppfattningar, men jag hade ändå inte räknat med att han skulle gå så långt att han legitimerade detta anfallskrig. Detta förvånade mig mycket.”

Moskvapatriarken är ˮi sig en mycket trevlig personlighetˮ, fortsatte Koch. Till exempel var Kirill mycket angelägen om ˮatt jag skulle delta i firandet i Moskva av hans 70-årsdagˮ. Hur som helst har Kirill ˮvid varje möteˮ kritiserat den grekisk-katolska i Ukraina, som är unierad med Rom. Han anklagar den för att locka över till sig ortodoxt troende. Detta har Koch alltid tillbakavisat.

Enligt Koch har påven för närvarande dragit tillbaka sitt erbjudande att resa till Moskva för att träffa president Vladimir Putin och Kirill. Det är också för närvarande osannolikt med en påveresa till Ukraina. ”Läkarna avråder från en tågresa till Kiev.” Påven är ”visserligen full av aktivitetslusta, men hans knäbesvär tvingar honom igen att använda rullstol”.

Vapenleveranser till Ukraina utgör för Koch inte något problem. ”En absolut pacifism, som ser på när våld används, är inte något kristet”, menar kuriekardinalen. ”Om det sker oberättigat våld och jag kan ingripa, då måste jag ingripa.” Under sin hemresa från Kazakstan betecknade påven Franciskus vapenleveranser till Kiev som moraliskt försvarbara, ”om det gäller att understödja offer för aggression i deras självförsvar”.

Synodala vägen: diskussionerna präglas av funktionärer

I intervjun bekräftade Koch dessutom påvens kritik mot den synodala vägen i Tyskland. Franciskus har bland annat kritiserat det förhållande att alla troende inte har varit delaktiga. Det är faktiskt ˮi stor utsträckning funktionärer som nu präglar diskussionernaˮ, sade Koch. Han har själv följt via till exempel zoom olika debatter inom den synodala vägen, och han undrar oroligt: ˮHur kan en meningsfull, verklig, synodal debatt vara möjlig, när taltiden är begränsad till en minut? Det finns inte tillräckligt med utrymme att verkligen diskutera kontroversiella frågor.ˮ

Viktigare än de frågor som betraktas som riktigt heta, till exempel prästämbete för kvinnor, eller obligatoriskt celibat, anser Koch att den fråga är som påven Franciskus ställer. ˮHan har sagt: ’ni sysslar för mycket med strukturella frågor. Ägna er i stället åt den grundläggande frågan: Vilket är vårt budskap? Och hur kan vi förmedla det?’ˮ Detta är vad det ska handla om, enligt kuriekardinalen.

Medan Koch var teologiprofessor i Luzern (1989–1995) funderade han ofta över prästvigningen av kvinnor. ”Vid den tiden diskuterades ofta frågan om att öppna prästämbetet för kvinnor. I en sådan situation har teologer som uppgift att föreslå lösningar”, sade han nu i intervjun. ”Om nu det kyrkliga läroämbetet har fattat beslut i frågan, så har det också konsekvenser för en teolog och inte minst för en kardinal.”

Påven drar sig inte tillbaka inom den närmaste tiden

Koch håller det inte för sannolikt att påven Franciskus kommer att avgå inom den närmaste tiden: ˮJag har inte fått det intrycket.ˮ När Franciskus uttryckte sig som han till exempel gjorde förra veckan med tanke på Världsungdomsdagen i Lissabon år 2023, när han sade att ”en påve säkert skulle delta – Franciskus eller en ny påve, till exempel en Johannes XXIV”, så var det inte frågan om något tillkännagivande om att påven snart skulle avgå, utan det var snarare ”ett humoristiskt uttalande”.

Franciskus har nämligen ˮen speciell humorˮ. När han tog emot i audiens den tidigare ordföranden för De evangeliska kyrkornas råd i Schweiz, Gottfried Locher, tolkade Koch mellan de båda: ”Påven frågade mig sedan var jag hade lärt mig så bra tyska.”

Kathpress 2022-09-25

Detta är en nyhetstext.