Föreskrifterna för firandet av sakramenten gäller

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska biskopar, präster och diakoner måste vid dop, konfirmation och vigsel noggrant hålla sig till de kyrkliga föreskrifterna. Detta framgår av en bindande förklaring från Vatikanen som offentliggjordes i går, lördagen den 3 februari. ”Att ändra i ett sakraments formuleringar eller materiella element är alltid en otillåten handling av allvarligt slag”, skriver prefekten för Dikasteriet för trosläran, kardinal Victor Fernández i dokumentet. Sådana handlingar bör beläggas med lämplig påföljd, eftersom sådana godtyckliga gester kan tillfoga Guds folk allvarlig skada.

Fernández skrivelse med titeln Gestis verbisque (Genom gester och ord) berör alla katolska kyrkans sakrament, alltså dop, konfirmation, eukaristi, bikt, äktenskap, de sjuka smörjelse samt diakon- präst- och biskopsvigning. Texten godkändes vid senaste plenarmötet för Vatikanens Dikasterium för trosläran och godkändes av påven Franciskus.

Dikasteriet har redan vid åtskilliga  tillfällen tvingats uttrycka sitt tvivel på att sakramenten har firats på giltigt sätt, skriver prefekten. Och många gånger har de kyrkliga myndigheterna också fått lova att ge  ”ett smärtsamt negativt svar”. De troende har i dessa fall ”berövats det som tillkom dem”.

Som exempel nämnde Fernández den föreskrivna formuleringen för dop: ”Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.” Förändringar som till exempel ”i faderns och moderns namn . . . döper vi dig” leder till ogiltiga dop som måste göras om.

Ett liknande fall ledde för två år sedan till feta rubriker i USA. I delstaten Arizona lämnade en präst sitt ämbete sedan det hade framkommit att han under två decennier hade sagt ”vi döper dig” i stället för ”jag döper dig”. De ogiltiga dop som han hade förrättat – flera tusen – måste göras om.

De troende har rätt att ta emot sakramenten så som kyrkan har bestämt, betonar Fernández i Gestis verbisque. Kyrkan är inte prästernas privata ägodel, det är inte dem som sakramenten tillhör, utan de har bara anförtrotts åt dem. Visserligen har präster ett visst spelrum vad gäller sättet att fira gudstjänster. Men när det gäller sakramenten måste de alltid följa de föreskrifter som gäller ”materia och form”.

Med ”materia” förstås till exempel bruket av vatten vid ett dop samt bröd och vin vid mässans eukaristifirande. ”Form” syftar på ordalydelsen när sakramenten förmedlas, till exempel dopformeln ”Jag döper dig”.

Vid dikasteriets plenarmötes audiens med påven den 26 januari manade Franciskus till omsorg vid hanteringen av sakramenten, skriver Fernández vidare. Påven uppmanade även till att älska och lära andra att älska sakramentens skönhet och frälsande kraft.

Kathpress 2024-03-02

Detta är en nyhetstext.

Här kan man läsa mer om Gestis verbisque:

https://www.vaticannews.va/sv/vatikanen/news/2024-02/vatikanen-klargorande-om-sakramentens-giltighet.html

Här kan man läsa dokumentet Gestis verbisque

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska biskopar, präster och diakoner måste vid dop, konfirmation och vigsel noggrant hålla sig till de kyrkliga föreskrifterna. Detta framgår av en bindande förklaring från Vatikanen som offentliggjordes i går, lördagen den 3 februari. ”Att ändra i ett sakraments formuleringar eller materiella element är alltid en otillåten handling av allvarligt slag”, skriver prefekten för Dikasteriet för trosläran, kardinal Victor Fernández i dokumentet. Sådana handlingar bör beläggas med lämplig påföljd, eftersom sådana godtyckliga gester kan tillfoga Guds folk allvarlig skada.

Fernández skrivelse med titeln Gestis verbisque (Genom gester och ord) berör alla katolska kyrkans sakrament, alltså dop, konfirmation, eukaristi, bikt, äktenskap, de sjuka smörjelse samt diakon- präst- och biskopsvigning. Texten godkändes vid senaste plenarmötet för Vatikanens Dikasterium för trosläran och godkändes av påven Franciskus.

Dikasteriet har redan vid åtskilliga  tillfällen tvingats uttrycka sitt tvivel på att sakramenten har firats på giltigt sätt, skriver prefekten. Och många gånger har de kyrkliga myndigheterna också fått lova att ge  ”ett smärtsamt negativt svar”. De troende har i dessa fall ”berövats det som tillkom dem”.

Som exempel nämnde Fernández den föreskrivna formuleringen för dop: ”Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.” Förändringar som till exempel ”i faderns och moderns namn . . . döper vi dig” leder till ogiltiga dop som måste göras om.

Ett liknande fall ledde för två år sedan till feta rubriker i USA. I delstaten Arizona lämnade en präst sitt ämbete sedan det hade framkommit att han under två decennier hade sagt ”vi döper dig” i stället för ”jag döper dig”. De ogiltiga dop som han hade förrättat – flera tusen – måste göras om.

De troende har rätt att ta emot sakramenten så som kyrkan har bestämt, betonar Fernández i Gestis verbisque. Kyrkan är inte prästernas privata ägodel, det är inte dem som sakramenten tillhör, utan de har bara anförtrotts åt dem. Visserligen har präster ett visst spelrum vad gäller sättet att fira gudstjänster. Men när det gäller sakramenten måste de alltid följa de föreskrifter som gäller ”materia och form”.

Med ”materia” förstås till exempel bruket av vatten vid ett dop samt bröd och vin vid mässans eukaristifirande. ”Form” syftar på ordalydelsen när sakramenten förmedlas, till exempel dopformeln ”Jag döper dig”.

Vid dikasteriets plenarmötes audiens med påven den 26 januari manade Franciskus till omsorg vid hanteringen av sakramenten, skriver Fernández vidare. Påven uppmanade även till att älska och lära andra att älska sakramentens skönhet och frälsande kraft.

Kathpress 2024-03-02

Detta är en nyhetstext.

Här kan man läsa mer om Gestis verbisque:

https://www.vaticannews.va/sv/vatikanen/news/2024-02/vatikanen-klargorande-om-sakramentens-giltighet.html

Här kan man läsa dokumentet Gestis verbisque