Mödravård i Tanzania stöds av italienska biskopar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den italienska biskopskonferensen (CEI) ger finansiellt stöd till ett projekt som skall erbjuda mödravård för gravida kvinnor i Tanzania. Flera representanter för det katolska Sacred Heart-universitetet och Agostino Gemelli-universitets polykliniska institution, IRCCS, kommer att besöka den blivande kliniken i Dodoma mellan den 27 januari och 5 februari.

Projektet syftar till att öka de sociala hälsosatsningarna och infrastrukturen i Östafrika, som ett led i att erbjuda högkvalitativ vård.  Genom utbildning och konsultativ verksamhet kommer St. Gemmasjukhuset att förbättras. I satsningen ingår en ny mödravårdsavdelning, som omfattar en ny operationssal och förlossningsrum. Gemellistiftelsens gynekologi- och obstetrikavdelning leds av professor Antonio Lanzone, och kommer att bidra till enhetens utveckling.

Biskop Claudio Giulodori, som är kyrklig assistent vid det katolska universitetet, leder delegationen, i vilken ingår gynekologer och expertis vid Gemellistiftelsens sektion för innovativ hälsoteknologi. Enligt ett pressmeddelande från universitetet har biskop Giulidori varit involverad i St. Gemmasjukhusets utveckling sedan början av 2000-talet och har övervakat tidigare projekt i Tanzania som stöds av CEI. Medel för projektet kommer få bidrag genom det så kallade 8xmille-valet, som italienska skattebetalare kan medverka i, genom donera 0,8 procent av sin skatt till katolska kyrkan i Italien.

Dodoma har genomgått en befolkningsökning, särskilt i utsatta delar av områden i utkanten, vilket gör St. Gemmasjukhuset till en nyckelfacilitet för stadens fattigaste familjer. De italienska biskoparnas finansiella bidrag kommer att medföra en utvidgning av nu rådande förhållanden, och möjliggöra fler sängplatser för gravida mödrar, skapa en ny mödravårdscentral och erbjuda vård av prematura barn. Dessa uppgraderingar innebär ett stöd för hälsofaciliteterna i Dodomaregionen. Personalen vid Gemellisjukhuset kommer också att erbjuda utbildning av den personal som kommer att tjänstgöra vid den nya mödravårdskliniken.

Vatican News, engelskspråkiga redaktionen, 2024-01-31

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den italienska biskopskonferensen (CEI) ger finansiellt stöd till ett projekt som skall erbjuda mödravård för gravida kvinnor i Tanzania. Flera representanter för det katolska Sacred Heart-universitetet och Agostino Gemelli-universitets polykliniska institution, IRCCS, kommer att besöka den blivande kliniken i Dodoma mellan den 27 januari och 5 februari.

Projektet syftar till att öka de sociala hälsosatsningarna och infrastrukturen i Östafrika, som ett led i att erbjuda högkvalitativ vård.  Genom utbildning och konsultativ verksamhet kommer St. Gemmasjukhuset att förbättras. I satsningen ingår en ny mödravårdsavdelning, som omfattar en ny operationssal och förlossningsrum. Gemellistiftelsens gynekologi- och obstetrikavdelning leds av professor Antonio Lanzone, och kommer att bidra till enhetens utveckling.

Biskop Claudio Giulodori, som är kyrklig assistent vid det katolska universitetet, leder delegationen, i vilken ingår gynekologer och expertis vid Gemellistiftelsens sektion för innovativ hälsoteknologi. Enligt ett pressmeddelande från universitetet har biskop Giulidori varit involverad i St. Gemmasjukhusets utveckling sedan början av 2000-talet och har övervakat tidigare projekt i Tanzania som stöds av CEI. Medel för projektet kommer få bidrag genom det så kallade 8xmille-valet, som italienska skattebetalare kan medverka i, genom donera 0,8 procent av sin skatt till katolska kyrkan i Italien.

Dodoma har genomgått en befolkningsökning, särskilt i utsatta delar av områden i utkanten, vilket gör St. Gemmasjukhuset till en nyckelfacilitet för stadens fattigaste familjer. De italienska biskoparnas finansiella bidrag kommer att medföra en utvidgning av nu rådande förhållanden, och möjliggöra fler sängplatser för gravida mödrar, skapa en ny mödravårdscentral och erbjuda vård av prematura barn. Dessa uppgraderingar innebär ett stöd för hälsofaciliteterna i Dodomaregionen. Personalen vid Gemellisjukhuset kommer också att erbjuda utbildning av den personal som kommer att tjänstgöra vid den nya mödravårdskliniken.

Vatican News, engelskspråkiga redaktionen, 2024-01-31

Detta är en nyhetstext.